Łódź Rewitalizuje

Działania

Przędzalniana 91

Inwestycja zakończona

CO POWSTAŁO?

Zespół czterech budynków z charakterystycznym budynkiem drewnianym wyremontowano w latach 2016-2017. Powstało w nich 21 lokali mieszkalnych i 4 miejsca garażowe. Posesja znajduje się 700 m od Księżego Młyna. Lokale pełnią funkcję lokali zamiennych dla lokatorów z remontowanych budynków na osiedlu Księży Młyn. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Jak zaawansowane są prace?

Otwarcie ofert: kwiecień 2016

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 6 kwietnia 2016 roku. Wpłynęły 2 oferty:

  • 4 748 578,80 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski
  • 4 061 442,00 zł - konsorcjum: VIK-BUD Sp. z o.o., VIK- BUD Stanisław Wiktorowicz, Przedsiębiorstwo Budowlano - Doradcze MUR-BETON Sp z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 500 00,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: kwiecień 2016

W przetargu wykonawca został wyłoniony 12 kwietnia 2016 roku:

  • 4 061 442,00 zł - konsorcjum: VIK-BUD Sp. z o.o., VIK- BUD Stanisław Wiktorowicz, Przedsiębiorstwo Budowlano - Doradcze MUR-BETON Sp z o.o.

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2016

Umowa z konsorcjum została podpisana 27 kwietnia 2016 roku na kwotę 4 061 442,00 zł.

Rozpoczęcie remontu: maj 2016
Zakończenie remontu: wrzesień 2017

Remont zakończono 13 września 2017 roku.

Wprowadzenie mieszkańców: 2017

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt