Łódź Rewitalizuje

Działania

Tymienieckiego 32 / Księży Młyn 2 (bud. gosp.)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Została podpisana umowa z wykonawcą.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2019

CO POWSTANIE?

Założeniem inwestycyjnym dla rewaloryzacji terenów Księżego Młyna, są prace polegające na przywróceniu jego dawnych walorów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu starych elementów krajobrazowych dla celów rekreacyjnych. Budynek przeznaczony dla potrzeb gastronomicznych Klubu Księżego Młyna.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2018

Przetarg został ogłoszony 30 kwietnia 2018.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.45.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 czerwca 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 13 490 240,74 zł - Konsorcjum: VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz, VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 13 000 000,00 zł. (za komplet 3 famuł, zaplecza Klubu Księżego Młyna, zagospodarowanie działki wraz z budynkami gospodarczymi)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: sierpień 2018

W przetargu wykonawca został wyłoniony 14 sierpnia 2018 roku:

  • 13 490 240,74 zł - Konsorcjum: VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz, VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k. (za komplet 3 famuł, zaplecza Klubu Księżego Młyna, zagospodarowanie działki wraz z budynkami gospodarczymi)

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2018

Umowa z Konsorcjum: VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz, VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k.została podpisana 27 września 2018 r. na kwotę 13 490 240,74 zł  (za komplet 3 famuł, zaplecza Klubu Księżego Młyna, zagospodarowanie działki wraz z budynkami gospodarczymi).

Rozpoczęcie remontu: październik 2018

Miasto posiada już gotowy projekt budowlany dla tego budynku. Pierwsze prace remontowe rozpoczęły się pod koniec września 2018 r.

Zakończenie remontu: sierpień 2019
Uruchomienie zaplecza Klubu: 2019

ZOBACZ JAK WYGLĄDA BUDYNEK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt