Łódź Rewitalizuje

Działania

Nowe Centrum Łodzi

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

Jak zmieni się Twoja okolica?

Nowe Centrum Łodzi to obszar obejmujący 100 hektarów  w sercu Miasta, ograniczony ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską, podzielony na 3 strefy:

  • Strefa I (ok. 40 ha) to teren, na którym ma toczyć się całodobowe życie dzięki zrównoważeniu funkcji kulturalnych, komercyjnych i mieszkaniowych (obszar priorytetowy w ramach obecnie wdrażanego Programu NCŁ).
  • Strefa II (ok. 30 ha) to obszar, na którym powinny być realizowane przedsięwzięcia komercyjne z uwzględnieniem programów rewitalizacyjnych, mających na celu zachowanie historycznej tkanki miejskiej, a także stworzenie struktury urbanistycznej powiązanej z sąsiednim obszarem.
  • Strefa III (ok. 30 ha) to obszar historycznej zabudowy wielkomiejskiej z przełomu XIX i XX wieku, w postaci kwartałów wymagających intensywnej rewitalizacji i uzupełnień, a jednocześnie priorytetowych dla Gminnego Programu Rewitalizacji 2026 +.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2526/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 r., zadanie pn.: ,,Zarządzanie i realizacja Programu Nowe Centrum Łodzi” powierzono  Wydziałowi ds. Zarządzania Projektami.

Na terenie NCŁ znajduje się m.in. zrewitalizowany budynek pierwszej łódzkiej elektrowni EC1. Wyjątkowy charakter miejsca nawiązuje do przemysłowej przeszłości miasta. Obecnie EC1 pełni funkcje kulturalno-artystyczne oraz edukacyjne. W środku mieści się m.in. największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki oraz najnowocześniejsze planetarium. Kompleks EC1 to także siedziba instytucji zrzeszających artystów i filmowców – Łódź Film Commission oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.

Ważnym punktem na obszarze Nowego Centrum Łodzi jest nowy podziemny dworzec Łódź Fabryczna, który stał się częścią multimodalnego węzła komunikacyjnego, łączącego transport kolejowy, autobusowy dalekobieżny, samochodowy oraz komunikację miejską.

W ramach Programu NCŁ realizowane są następujące inwestycje:

Budowa Tunelu Średnicowego.

W grudniu 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na budowę tunelu średnicowego - nowego połączenia Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec.

Budowa tunelu to kolejny etap prac, udrażniających Łódzki Węzeł Kolejowy. Pierwszym etapem była budowa tunelu kolejowego na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z nowym dworcem kolejowym na stacji Łódź Fabryczna. Zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu 2022 r.

Budowa Alei Grohmanów  - ulicy Nowowęglowej.

8 września 2017 r. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę na budowę ulicy Nowowęglowej – przedłużenie al. Grohmanów. Inwestycję zrealizuje firma Skanska za 15,8 mln złotych. Ulica Nowowęglowa będzie drogą równoległą do Tuwima. Powstanie dokładnie nad tunelem kolejowym, którym pociągi dojeżdżają do podziemnej stacji Łódź Fabryczna.

Budowa drogi podziemnej w NCŁ.

W ramach inwestycji podpisano w 2018 r. umowę z Wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj dla budowy drogi podziemnej oznaczonej w planie miejscowym jako 7KDY wraz z zagospodarowaniem obszaru i terenów nad drogą. Droga o długości ok 500m stanowić będzie główny dojazd do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a obiektami EC-1.

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i przy ul. Tuwima 10.

Działania prowadzone są w kwartale ulic Piotrkowska, Tuwima, Moniuszki i Sienkiewicza obejmując przebudowę budynków przy ul. Tuwima 10, rewaloryzację budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 wraz z otwarciem kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki.

No obszarze NCŁ realizowane są także inwestycje projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.


Projekt pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)" realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Całkowita wartość projektu: 50 788 811,00 zł

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej: 26 651 849,44 zł. 

 


Kontakt