Łódź Rewitalizuje

Działania

Moniuszki 3/5

Projekt pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)" realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Całkowita wartość projektu: 50 788 811,00 zł

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej: 26 651 849,44 zł.


  

Najważniejsze ogłoszenia

 

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

II kwartał 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Oświetlenie, iluminacja, Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zieleń,

Oba budynki zostaną całkowicie wyremontowane i przebudowane. Elewacje zostaną odnowione a wnętrza przystosowane do pełnienia nowych funkcji, głównie usługowych.

W budynku mieszczącym się przy ul. Moniuszki 5 powstanie Mediateka Moniuszki (MeMo). Mediateka będzie pierwszą w Łodzi, nowoczesną multimedialną biblioteką z licznymi zbiorami druków i nagrań. Będą się w niej odbywać warsztaty pisania scenariuszy, zabawy dla dzieci oraz będzie można podziwiać liczne ekspozycje. Przeszklony dziedziniec będzie zawierał recepcję, kawiarnie oraz dodatkową salę ekspozycyjno-wystawową. Zmiany obejmą także zieleń. Planowane jest założenie trawnika i nasadzeń w niewielkim ogrodzie. Nie zabraknie elementów takich jak: ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. Budynek będzie również dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do budynku będzie można się dostać przez bezpośrednie połączenie łączące dziedziniec z drogą, piętra będą obsługiwane przez windę, a toalety będą odpowiednio przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych

W budynku będą się mieścić:

 • 7 pracowni dla młodzieży
 • 2 pracownie multimedialne
 • 1 pracownia dla osób niepełnosprawnych
 • 5 sal szkoleniowych/warsztatowych
 • 4 pomieszczenia administracyjne
 • Studio lektorskie

Dodatkowo przebudowie ulegnie budynek mieszczący się przy ul. Moniuszki 3, gdzie przeniosą się wydziały Urzędu Miasta (jeszcze nie określono które). Sąsiadujące ze sobą budynki (Moniuszki 3 i Moniuszki 5) zostaną połączone przeszklonym dziedzińcem. Nawierzchnia podwórka zostanie częściowo wymieniona na parkiet przemysłowy, a w bramie przewidywane są stojaki na rowery. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych: brama wejściowa pozbawiona jest stopni, bezproblemową komunikację między piętrami i budynkami zapewni winda z łącznikami.

W budynku będą się mieścić:

 • 2 sale ekspozycyjne
 • 4 pomieszczenia administracyjne
 • Sala wielofunkcyjna
 • Salka szkoleń
 • 7 sal biurowych

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: maj 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 30 maja 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 50 788 811,00 zł, kwota dofinansowania z EFRR - 26 651 849,44 zł, co stanowi 52,5% całości projektu.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2017

I przetarg został ogłoszony 14 sierpnia 2017    

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.88.2017          

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert w I przetargu nastąpiło 27 września 2017 r. Wpłynęła jedna oferta:

 • 31 580 004,00 zł – Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp.z.o.o.,  Przedstawicielstwo budowlane PAGMA-BUD

Zaplanowana przez miasto kwota: 26 037 402,30zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: luty 2018

II przetarg został ogłoszony 14 lutego 2018

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.13.2018

Przejdź do przetargu

Otwarcie ofert: maj 2018

Otwarcie ofert w  II przetargu nastąpiło 2 maja 2018. Wpłynęły dwie oferty:

 • 36 248 100, 00 zł - Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane „BUDOMAL” Artur Leśniak; Maria Potz : „MOSAICON” Sp.z.o.o.; BTIB-BAU Technik Inżynieria Budowlana Tomasz Zagozda
 •  39 829 263, 76 zł - Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane „BUDOMAL” Rafał Leśniak’; „Erekta” Budownictwo Specjalistyczne Sp.z.o.o.

Zaplanowana przez miasto kwota: 26 037 402,30 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: lipiec 2018

Wybór wykonawcy w II przetargu nastąpił 12 lipca 2018 r.:

 • 36 248 100, 00 zł - Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane „BUDOMAL” Artur Leśniak; Maria Potz : „MOSAICON” Sp.z.o.o.; BTIB-BAU Technik Inżynieria Budowlana Tomasz Zagozda

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2018

Umowa na wykonanie zadania została zawarta 27 lipca 2018 r. w formule zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 36 248 100,00 zł brutto.

w tym :

 • Moniuszki 3 -  11 841 237,00 zł
 • Moniuszki 5 -  24 406 863,00 zł
Projektowanie: październik 2018
Rozpoczęcie remontu: 2019
Zakończenie remontu: grudzień 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Elżbieta Pierzgalska tel. (42) 638-59-07 e.pierzgalska@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt