Łódź Rewitalizuje

Analiza zjawisk na obszarze rewitalizacji

Analiza zjawisk na obszarze rewitalizacji dotyczy problemów i potencjałów naszego miasta. Wskaźniki używane do ich monitorowania przyporządkowujemy do pięciu sfer wskazanych w ustawie o rewitalizacji. Ponadto analizy prowadzone są w czterech obszarach związanych z celami strategicznymi Gminnego Programu Rewitalizacji.

Analiza przybliża nas do odpowiedzi na pytanie w jakim stanie znajduje się obszar rewitalizacji, a w przyszłości, gdy zebrane zostaną dane z kilku kolejnych lat – jaki jest kierunek zmian: czy problemy się zmniejszają a potencjały rozwijają.

Kontakt