Łódź Rewitalizuje

Etap II - wskaźniki cząstkowe

Na etapie monitorowania stanu obszaru z 31 wskaźników prostych powstaje 12 wskaźników cząstkowych (od C1 do C2). Właśnie wskaźniki cząstkowe C tworzą właściwy obraz stanu monitorowanego obszaru. Analizy tych wskaźników znajdziesz w zakładce Analiza zjawisk na obszarze rewitalizacji.

Wskaźniki cząstkowe obrazują 9 grup problemów oraz 3 rodzaje potencjałów.

Wskaźniki tworzone są za pomocą wzorów w postaci sumy ważonej składników prostych w taki sposób, że wartości dodatnie oznaczają wynik powyżej średniej dla miasta, natomiast wartości ujemne – poniżej tej średniej.

Kontakt