Łódź Rewitalizuje

Ortofotomapy Łodzi

Ortofotomapa jest to kartometryczny, fotograficzny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zbioru zdjęć lotniczych lub satelitarnych na obraz, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu, uzupełniony informacjami słownymi (np. nazwy) i symbolami (np. symbol samolotu na obszarze lotniska). Ortofotomapa zredagowana do wyświetlania na ekranie monitora bywa uzupełniana warstwami uwypuklającymi pewne treści, jednocześnie zubożając informację (np. nałożenie zielonych obszarów parków ukrywa ich szczegóły). Warstwy te może użytkownik na żądanie włączać lub wyłączać.

W tej aplikacji dostępnych jest dziewięć ortofotomap: z roku 1994 (lotnicza, piksel 0.5 m), z 2005 r. (satelitarna, piksel ok. 1 m), z 2007 r. (lotnicza, piksel 0.2 m), z kwietnia 2009 r. (lotnicza, piksel 0.2 m), z kwietnia 2011 r. (lotnicza, piksel 0.1 m), z maja 2013 r. (lotnicza, piksel 0.05 m), z kwietnia/maja 2015 r. (lotnicza, piksel 0.05 m), z kwietnia 2017 r. (RGB i CIR lotnicza, piksel 0.05 m) wykonana w projekcie Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z kwietnia 2019 r. (RGB i CIR lotnicza, piksel 0.05 m) również wykonana w projekcie Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz instrukcję Jak korzystać z naszych map?

Otwórz mapę Ortofotomapy Łodzi w latach 1994-2019 w nowym oknie.

Kontakt