Łódź Rewitalizuje

Po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji

Mapy prezentują analizy problemów i potencjałów dotyczących zjawisk społecznych, ekonomicznych, technicznych oraz przestrzenno–funkcjonalnych przedstawionych na tle struktury miasta. Przygotowano je we współpracy z Biurem ds. Rewitalizacji w oparciu o dane dotyczące lat 2015-2018 dostarczone przez jednostki zewnętrzne. Dane przedstawiono jako siatkę sześciokątów o powierzchni 3 ha.

Zobacz instrukcję Jak korzystać z naszych map?

Otwórz mapę Rozkład przestrzenny zjawisk społeczno-ekonomicznych od roku 2015 w nowym oknie.

Kontakt