Łódź Rewitalizuje

Przed wyznaczeniem obszaru rewitalizacji

Mapa prezentuje analizy problemów i potencjałów dotyczących zjawisk społecznych, ekonomicznych, technicznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych przedstawionych na tle struktury miasta. Przygotowano je przed wyznaczeniem obszaru zdegradowanego w 2015 roku, w oparciu o dane dostarczone przez jednostki zewnętrzne. Wyniki przedstawiono jako siatkę sześciokątów o powierzchni 10 ha.

Przeczytaj instrukcję Jak korzystać z naszych map?

Otwórz mapę Rozkład przestrzenny zjawisk przed wyznaczeniem obszaru rewitalizacji w nowym oknie.

Kontakt