Łódź Rewitalizuje

Projekt Pilotażowy I (2014-2016)

W związku z ogromem prac i zmian, jakie nas czekają, jako jedni z pierwszych w Polsce zdecydowaliśmy się poprowadzić (dzięki środkom z POPT oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) modelowy Projekt Pilotażowy I pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” – przygotowanie do właściwej rewitalizacji. W ramach Projektu przeprowadziliśmy szereg badań, analiz, inwentaryzacji, a także działań społecznych w postaci trzech programów: animacyjnego, partycypacyjnego i edukacyjnego. Projekt realizowany był w latach 2014-2016.

Więcej informacji o Pilotażu I i II znajdziecie Państwo na Łódzkim Centrum Wiedzy oraz na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji zarządzanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Kontakt