Łódź Rewitalizuje

Projekt Pilotażowy II (2017-2019)

Od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku zespół projektowy w Biurze ds. Rewitalizacji realizował projekt Pilotażowy II pod nazwą „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”. Pilotaż II to projekt społeczny, który był ukierunkowany na mieszkańców obszaru rewitalizacji. Miał na celu wypracowanie modelowych rozwiązań problemów zdiagnozowanych w ramach poprzedniego projektu pilotażowego oraz ich przetestowanie w realnych warunkach trwającego procesu rewitalizacji w Łodzi. Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu Pilotażowego II mogą Państwo zobaczyć w krótkim filmie .

Pilotaż II przewidywał wsparcie dla mieszkańców, którzy musieli się przeprowadzić na czas remontów, stworzenie założeń funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego, przeprowadzenie działań animacyjno-integracyjnych przy wsparciu organizacji pozarządowych, opracowanie funkcjonowania modelu funkcjonowania Miejskiego Centrum Usług Społecznych, wsparcie przedsiębiorców, działania edukacyjne (w tym dla urzędników), projektowanie z udziałem mieszkańców, opracowanie modelu zarządzania rewitalizacją.

Więcej informacji o Pilotażu I i II znajdziecie Państwo na Łódzkim Centrum Wiedzy oraz na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji zarządzanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kontakt