Łódź Rewitalizuje

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekty 1-8Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Projekt 1 - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic


 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha 
ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1")

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 1:

228 953 559,67 PLN.

Dofinansowanie Projektu 1:

EFRR - 101 218 478,79 PLN
Budżet Państwa - 4 481 954,68 PLN


Projekt 1 - dowiedz się więcej

Projekt 2 - obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską


 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską")

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Całkowita wartość Projektu 2:

126 666 784,02 PLN

Dofinansowanie Projektu 2:

EFRR - 70 042 465,11 PLN
Budżet Państwa - 1 842 871,64 PLN


 Projekt 2 - dowiedz się więcej

Projekt 3 - obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic a także pierzeje ul. Kilińskiego 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic a także pierzeje ul. Kilińskiego")

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16-00  - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Całkowita wartość Projektu 3:

77 099 520,83 PLN

Dofinansowanie Projektu 3:

EFRR - 31 110 835,37 PLN
Budżet Państwa - 2 995 928,66 PLN


Projekt 3 - dowiedz się więcej

Projekt 4 - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4")

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 4:

150 067 316,35 PLN.

Dofinansowanie Projektu 4:

EFRR - 69 211 616,27 PLN
Budżet Państwa - 5 324 309,91 PLN


 Projekt 4 - dowiedz się więcej

Projekt 5 - obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
– obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot")

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 9 sierpnia 2017 roku)  

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Całkowita wartość Projektu 5:

116 568 683,27 PLN.

Dofinansowanie Projektu 5:

EFRR - 44 256 313,45 PLN
Budżet Państwa - 6 345 105,37 PLN


 Projekt 5 - dowiedz się więcej

Projekt 6 - obszar o powierzchni 10 ha ograniczony ulicami: Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piotrkowską


„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
– obszar o powierzchni 10 ha ograniczony ulicami: Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piotrkowską")

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 30 sierpnia 2017 roku)  

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Całkowita wartość Projektu 6:

93 131 062,74 PLN.

Dofinansowanie Projektu 6:

EFRR - 33 342 351,23 PLN
Budżet Państwa - 2 527 688,03 PLN


 Projekt 6 - dowiedz się więcej

Projekt 7 - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic


„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14ha ograniczony ulicami: 
Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7")

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 27 października 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 7:

136 282 807,42 PLN.

Dofinansowanie Projektu 7:

EFRR - 59 688 538,17 PLN 
Budżet Państwa - 3 059 491,35 PLN


Projekt 7 - dowiedz się więcej

Projekt 8 - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic


„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7ha ograniczony ulicami:
Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8")

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 8:

51 907 926,38 PLN.

Dofinansowanie Projektu 8:

EFRR - 23 225 365,24 PLN
Budżet Państwa - 1 215 134,97 PLN


Projekt 8 - dowiedz się więcej

Kontakt