Łódź Rewitalizuje

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekty 1-8Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Projekt 1 - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic


 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha 
ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1")

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 1:

228 953 559,67 PLN.

Dofinansowanie Projektu 1:

EFRR - 101 218 478,79 PLN
Budżet Państwa - 4 481 954,68 PLN

Po aneksie z  2 listopada 2021 roku całkowita wartość Projektu 1 wynosi:  289.077.299,79 PLN

dofinansowanie  105 470 039,85 PLN  (EFRR -  101 000 285,11 PLN  i Budżet Państwa -  4 469 754,74 PLN)


Projekt 1 - dowiedz się więcej

Projekt 2 - obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską


 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską")

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Całkowita wartość Projektu 2:

126 666 784,02 PLN

Dofinansowanie Projektu 2:

EFRR - 70 042 465,11 PLN
Budżet Państwa - 1 842 871,64 PLN

 

Po aneksie z 26 sierpnia 2022 roku całkowita wartość Projektu 2 wynosi: 152 692 925,06 PLN

dofinansowanie 69 566 913,63 PLN  (EFRR -  67 739 288,35 PLN  i Budżet Państwa - 1 827 625,28 PLN)

w tym dla Beneficjenta 39 606 609, 27 PLN i 29 960 304,36 PLN dla Partnera


 Projekt 2 - dowiedz się więcej

Projekt 3 - obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic a także pierzeje ul. Kilińskiego 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic a także pierzeje ul. Kilińskiego")

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16-00  - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Całkowita wartość Projektu 3:

77 099 520,83 PLN

Dofinansowanie Projektu 3:

EFRR - 31 110 835,37 PLN
Budżet Państwa - 2 995 928,66 PLN

Po aneksie z 25 stycznia 2023 roku całkowita wartość Projektu 3 wynosi:  80.894.668,47 PLN

dofinansowanie 36 188 690,77 PLN  (EFRR - 33 234 346,44   PLN  i 2 954 344,33 Budżet Państwa -  PLN)


Projekt 3 - dowiedz się więcej

Projekt 4 - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4")

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 4:

150 067 316,35 PLN.

Dofinansowanie Projektu 4:

EFRR - 69 211 616,27 PLN
Budżet Państwa - 5 324 309,91 PLN

 

Po aneksie z 12 sierpnia 2022 wartość projektu 4 wynosi: 214 150 987,03 PLN

dofinansowanie 80 541 229,64 PLN  (EFRR - 75 238 907,20 PLN  i Budżet Państwa - 5 302 322,44 PLN)


 Projekt 4 - dowiedz się więcej

Projekt 5 - obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
– obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot")

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 9 sierpnia 2017 roku)  

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Całkowita wartość Projektu 5:

116 568 683,27 PLN.

Dofinansowanie Projektu 5:

EFRR - 44 256 313,45 PLN
Budżet Państwa - 6 345 105,37 PLN

 

Po aneksie z 8 września 2021 wartość Projektu 5 wynosi 117 525 424,37 PLN

Dofinansowanie  69 312 810,35 PLN  (EFRR - 62 967 705,11 PLN  i Budżet Państwa - 6 345 105,24 PLN)

Po aneksie z 6 czerwca 2023 wartość Projektu 5 wynosi 222 831 553,00 PLN

Dofinansowanie  75 933 090,42 PLN  (EFRR - 68 862 701,10 PLN  i Budżet Państwa - 7 070 389,32 PLN)

Po aneksie z 20 listopada 2023 wartość Projektu 5 wynosi 229 659 477,36 PLN

Dofinansowanie  81 247 571,41 PLN  (EFRR - 74 178 130,76 PLN  i Budżet Państwa - 7 069 440,65 PLN)

Po aneksie z 22 grudnia 2023 wartość Projektu 5 wynosi 230 590 720,54 PLN

Dofinansowanie  89 763 057,64 PLN  (EFRR - 81 190 917,33 PLN  i Budżet Państwa - 8 572 140,31 PLN)


 Projekt 5 - dowiedz się więcej

Projekt 6 - obszar o powierzchni 10 ha ograniczony ulicami: Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piotrkowską


„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
– obszar o powierzchni 10 ha ograniczony ulicami: Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piotrkowską")

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 30 sierpnia 2017 roku)  

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Całkowita wartość Projektu 6:

93 131 062,74 PLN.

Dofinansowanie Projektu 6:

EFRR - 33 342 351,23 PLN
Budżet Państwa - 2 527 688,03 PLN

Po aneksie z 21 marca 2022 całkowita wartość Projektu 6 wynosi 98 556 368,23 PLN
dofinansowanie 37 377 177,51 PLN  (EFRR - 34 860 360,28 PLN  i Budżet Państwa - 2 516 817,23 PLN)

Po aneksie z 3 października 2023 całkowita wartość Projektu 6 wynosi 105 221 456,84 PLN
dofinansowanie 37 377 177,51 PLN  (EFRR - 34 860 360,28 PLN  i Budżet Państwa - 2 516 817,23 PLN) Projekt 6 - dowiedz się więcej

Projekt 7 - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic


„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14ha ograniczony ulicami: 
Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7")

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 27 października 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 7:

136 282 807,42 PLN.

Dofinansowanie Projektu 7:

EFRR - 59 688 538,17 PLN 
Budżet Państwa - 3 059 491,35 PLN


Projekt 7 - dowiedz się więcej

Projekt 8 - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic


„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7ha ograniczony ulicami:
Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8")

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 8:

51 907 926,38 PLN.

Dofinansowanie Projektu 8:

EFRR - 23 225 365,24 PLN
Budżet Państwa - 1 215 134,97 PLN


Projekt 8 - dowiedz się więcej

Kontakt