Łódź Rewitalizuje

Remont budynku

DOTACJA DO REMONTU BUDYNKÓW

Co roku organizowany jest konkurs na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz wykonanie prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

V edycja

V edycja - przedłużenie naboru

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie remontów realizowanych w 2022 roku. Wnioski można składać do 15 października 2021.

Pliki do pobrania:

Przejdź do ogłoszenia!

 

IV edycja

Nabór wniosków na dofinansowanie remontów realizowanych w 2021 roku trwał do 30 czerwca 2020 roku.

Pliki do pobrania:

Przejdź do ogłoszenia!

Przejdź do listy budynków, które zostały wybrane do dofinansowania:

 

III edycja

Nabór wniosków na realizacje remontów w 2020 trwał do 30 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania:

Przejdź do ogłoszenia!

Przejdź do listy budynków, które otrzymały dofinansowanie

 

II edycja

O dotację do remontu budynków, których wykonanie przewidziano w 2019 roku, można było się ubiegać do 30 czerwca 2018 r. 
W wyniku ogłoszenia naboru wpłynęły 63 wnioski o dofinansowanie remontów na łączną kwotę 11 817 217,68 zł, które sprawdzane są pod względem spełnienia formalnych wymogów. Po uzupełnieniu ewentualnych braków wnioski oceniano pod względem merytorycznym. Pośró0d 63 rozpatrywanych wniosków na łączną  kwotę 10 589 786,02 zł przyznano 13 dotacji celowych na łączną  kwotę 1,71 mln zł. 

Przejdź do listy budynków, które otrzymały dofinansowanie

 

I edycja

O dotację do remontu budynków w 2018 roku można było się ubiegać do 31 lipca 2017 r. Wpłynęły 137 wnioski o dotacje, a środki w łącznej wysokości 2 mln zł zostały przyznane na remont 19 kamienic.

Przejdź do listy budynków, które otrzymały dofinansowanie

Zobacz jak wyglądały realizacje

Za konkurs odpowiada Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź
tel.: +48 (42) 638-43-33


PREMIA REMONTOWA, KOMPENSACYJNA

PREMIA REMONTOWA

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

PREMIA KOMPENSACYJNA

O dofinansowanie projektu w ramach premii kompensacyjnej, mogą się ubiegać właściciele budynków mieszkalnych oraz właściciele części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe.

Przejdź do strony Banku Gospodarstwa Krajowego by dowiedzieć się więcej!


PROGRAM "Czyste powietrze"

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

Dofinansowania w postaci dotacji lub pożyczki m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
  • docieplenie przegród budynku
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00, fax: 42 663 41 01
fundusz@wfosigw.lodz.pl

http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php

Kontakt