Łódź Rewitalizuje

Wymiana źródeł ciepła

DOTACJE NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA (DO 50 000 ZŁ)

GDZIE POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Urząd Miasta Łodzi - Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców:
Śródmieście ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera),

Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, al. Piłsudskiego 100, II p.

GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE:

+48 638 46 92
+48 638 47 48
+48 638 47 16

www.lodz.pl/smog


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA, WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Program Priorytetowy dla osób fizycznych. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego do 40% kosztów kwalifikowanych.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00, fax: 42 663 41 01
fundusz@wfosigw.lodz.pl

https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow


JAK PRZYŁĄCZYĆ BUDYNEK DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA?

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Firmy Veolia: https://energiadlalodzi.pl/strefa-klienta-2/jak-przylaczyc-cieplo/

Veolia oferuje także Program bezzwrotnych dofinansowań


PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Przejdź do strony Banku Gospodarstwa Krajowego by dowiedzieć się więcej!

Kontakt