Łódź Rewitalizuje

Zieleń

DOTACJA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI

Od 2021 organizowany jest konkurs dotacji na wyposażenie posesji w  drzewa, krzewy, rabaty i trawniki. Można otrzymać wsparcie w przypadku nieruchomości  położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

O wsparcie mogą występować:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych:

  1. a) osoby fizyczne,
  2. b) wspólnoty mieszkaniowe,
  3. c) osoby prawne,
  4. d) przedsiębiorcy,

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja będzie udzielana w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, nie więcej niż 20.000,00 zł brutto.

Uchwała - regulamin dotacji

IV edycja (2024 rok)

Nabór wniosków na udzielenie w 2024 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi trwa w terminie 26 lutego – 25 marca 2024 r.

Informacja o naborze


III edycja (2023 rok)

Nabór wniosków a udzielenie w 2023 roku dotacji celowych trwał od 13 lutego do 23 marca 2023 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizacją zadania w roku 2023 wynosiła 400 tys. złotych.


II edycja (2022 rok)

Nabór wniosków na udzielenie w 2022 roku dotacji celowych trwał od 4 maja do 3 czerwca 2022 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2022 wynosiła 340.000,00 zł.

Informacja o naborze

Przejdź do ogłoszenia w BIP

I edycja (2021 rok)

Nabór wniosków na udzielenie w 2021 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi trwał w terminie 7 czerwca – 2 lipca 2021.

Przejdź do ogłoszenia


Kontakt