Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

wtorek, 5 grudnia 2023

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Pasaż Róży połączy ul. Piotrkowską z Zachodnią i dotrze do placu Wolności

W podwórku przy ul. Piotrkowskiej 3 powstanie przestrzeń rekreacyjna ze ścianami obsadzonymi bluszczem oraz pergolami i altanami. Rozpoczęły się prace budowlane.

W podwórku przy ul. Piotrkowskiej 3 powstanie przestrzeń rekreacyjna ze ścianami obsadzonymi bluszczem oraz pergolami i altanami.

Pasaż Róży, czyli miejsce, które zna każdy łodzian. Miejsce magiczne i jedna z największych atrakcji turystycznych Łodzi.  Ściany budynków podwórka przy Piotrkowskiej 3, mieszczącego kiedyś pierwszy łódzki hotel – Hotel Polski – zostały szczelnie pokryte kawałkami drobnych, nieregularnie pociętych luster. Kwadraty, prostokąty, romby, trójkąty i wszelkie inne, nieregularnego kształtu kawałki luster o zmiennych wielkościach pokryły fasadę mozaiką. Od 2015 roku podwórko przy ulicy Piotrkowskiej 3, nazywane Pasażem Róży jest najczęściej odwiedzanym miejscem przez turystów.

Pasaż Róży piękniejszy

- Cieszy nas, że pomimo przedłużającej się pandemii, nie przerywamy prac. Roboty budowlane przebiegają z zgodnie z założonymi harmonogramami. I tak, rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową Pasażu Róży. Prace zaczynamy od rozbiórek starych budynków gospodarczych znajdujących się pomiędzy pasażem, a podwórzem kamienicy przy pl. Wolności 2. Powierzchnia rozbudowanego Pasażu Róży wyniesie ok. 3 100 mkw., z czego przestrzeń zieleni zajmie 700 mkw. Nawierzchnia pasażu zostanie ujednolicona. Schody niwelujące różnicę poziomów gruntu zastąpi rampa. Powstaną pasy zieleni z drzewami, krzewami i różami - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Nawierzchnia pasażu zostanie częściowo wyłożona granitem, jak również powstaną pasy zieleni z drzewami, krzewami i inną roślinnością. Wśród nowych nasadzeń pojawią się m.in. grusze drobnoowocowe, irgi, hortensje, mahonie, perukowce, śliwy karłowe, dziurawce, przywarki japońskie, winniki tojadowate, winobluszcze trójklapowe, lawendy i aż osiem odmian róż.

Istniejące drzewa zostaną zabezpieczone kratami, a część z nich zostanie podświetlona. Liczne altany i pergole zostaną obsadzone pnączami, które będą dawały cień. Przy budynkach sąsiadujących z pasażem powstaną trzy „zielone ściany” obsadzone bluszczem. Zieleń będzie utrzymywana w dobrym stanie dzięki automatycznemu systemowi nawadniającemu. Dodatkowo chodniki będą projektowane w sposób umożliwiający odpływ wody w kierunku sąsiadujących terenów zieleni.

Mieszkańcy i turyści będą mieli do dyspozycji 33 ławki, 10 koszy na śmieci, 8 stojaków rowerowych i 3 podświetlane gabloty „citylight” informujące o wydarzeniach w mieście.

Przestrzeń do działań kulturalnych 

- Pasaż sprawi, że będzie można wygodniej przemieszczać się skrótem przez podwórka między ulicą  Zachodnią, a placem Wolności i ulicą Piotrkowską. Powstanie atrakcyjna zaciszna przestrzeń miejska, w której będzie można się spotykać i wypoczywać. Choć nie tylko, nowe miejsce, które powstanie przy ulicy Piotrkowskiej to będzie również przestrzeń do działań kulturalnych. Idealna przestrzeń na letnie pokazy spektakli, koncerty czy rodzinne warsztaty. Nie zapominajmy, że przy ulicy Zachodniej 56 znajduje się siedziba Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, która również przechodzi gruntowną modernizację - dodaje Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. 

Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, pasaż zostanie dobrze doświetlony i zamontowany zostanie tu monitoring miejski. W pasażu będzie ustanowiona strefa zamieszkania, dzięki czemu piesi będą mieli pierwszeństwo przed samochodami. Przez pasaż dopuszczony będzie dojazd samochodów dla mieszkańców nieruchomości położonych przy Piotrkowskiej 3, Placu Wolności 2 i ul. Zachodniej 54.  Aby zapobiegać nielegalnym wjazdom, powstaną 2 automatyczne słupki drogowe chowane w posadzkę. Pilot do nich będzie w posiadaniu tylko osób upoważnionych. Przed siedzibą AOIA powstaną 3 miejsca parkingowe do tymczasowego parkowania, a w głębi pasażu 3 miejsca parkingowe dla osób
z niepełnosprawnościami. W ramach prac podziemnych wykonany będzie remont oraz naprawa kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Wartość prowadzonej inwestycji to  5 948 200,05 zł. Umowa z firmą Mosty Łódź S.A została podpisana 1 lutego 2019 roku. Koniec inwestycji planowany jest w I kw. 2021 roku.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt