Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 16 kwietnia 2021

Zdjęcie: wyremontowane elewacje kamienicy od strony podwórka
Zdjęcie: elewacja frontowa pałacu Maksymiliana Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77 wraz z ogrodem zimowym

Kończy się remont łódzkich ,,Siódemek"

M. Loeffler, ZIM / W. Markiewicz / UMŁ

Dobiegają końca prace w pałacu Maksymiliana... więcej

czwartek, 15 kwietnia 2021

Zdjęcie: pas wypielęgnowanego trawnika otoczony z obu stron zróżnicowaną roślinnościa

ZazieleniaMY. Do wzięcia 800 tys. zł. na drzewa, krzewy i klomby tuż pod oknami łodzian

Aleksandra Hac / UMŁ

Na drzewa, krzewy, rabaty i trawniki. Miasto... więcej

Certyfikat domu przyjaznego dla seniorów

Dom Wielopokoleniowy w Łodzi z nagrodą - certyfikatem domu przyjaznego dla osób starszych w projekcie Horyzont 2020 Homes4Life.

- W ubiegłym roku latem z Biurem skontaktowało się międzynarodowe konsorcjum realizujące projekt finansowany ze środków programu Horyzont 2020 o akronimie Homes4Life, które zainteresowało się naszym Domem Wielopokoleniowym – relacjonuje genezę wyróżnienia p.o. zastępca dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ Joanna Brzezińska. - Projekt Homes4Life jest prowadzony przez interdyscyplinarną grupę 9 partnerów z 5 krajów UE: Hiszpanii, Francji, Holandii, Włoch i Belgii, pod przewodnictwem wiodącego europejskiego ośrodka badawczego TECNALIA z Hiszpanii. Celem tego projektu było opracowanie standardów i procesu certyfikacji domów przyjaznych dla osób starszych, to jest takich, które w sposób holistyczny podchodzą do zmieniających się w czasie potrzeb człowieka w celu poprawy jego zdrowia i jakości życia.

 

Partnerzy projektu dostrzegli potencjał Domu Wielopokoleniowego, zlokalizowanego przy ul. Wólczańskiej 168, jako zrównoważonego modelu społeczności mieszkaniowej i zaprosili Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ do procesu certyfikacji. W jego ramach analizowano szereg parametrów społecznych, ekonomicznych i technicznych Domu. Łódzki projekt proces ten przeszedł pomyślnie i uzyskał certyfikat „European Certification for Ageing in Place”.

 

Łódź, jako jeden z 10 partnerów-interesariuszy testujących swoje rozwiązania z wykorzystaniem narzędzia wypracowanego w projekcie Homes4Life, otrzymała certyfikat-nagrodę poświadczającą, że Dom Wielopokoleniowy spełnia standardy zrównoważonego mieszkalnictwa, przyjaznego seniorom (pozostałe dobre praktyki pochodzą m.in. z: Dublina, Nicei i Warszawy – jako miast projektujących takie rozwiązania, Treviso we Włoszech, jako przykład mieszany w toku i Bilbao oraz Weesp w Holandii wraz z Łodzią jako przykłady już funkcjonujące).

 

Dom Wielopokoleniowy w Łodzi to pionierski w Polsce projekt, którego celem było zasiedlenie miejskiej kamienicy przez osoby w różnym wieku, o różnych potrzebach i stopniu samodzielności. Wszystkich mieszkańców tej nieruchomości łączy gotowość do współtworzenia wspólnoty, wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, dzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Lokatorami Domu są zarówno seniorzy, rodziny z dziećmi, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby młode opuszczające pieczą zastępczą, które wchodzą w etap usamodzielnienia. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Wólczańskiej 168 i składa się z 16 mieszkań komunalnych oraz wspólnej przestrzeni, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy – Miejsca Aktywności Lokalnej, gdzie prowadzone są przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani działania animacyjno – integracyjne, wzmacniające społeczność lokalną.

 

 

Kontakt