Łódź Rewitalizuje

Zaświadczenia - kupno/sprzedaż nieruchomości

W przypadku sprzedaży lub zakupu nieruchomości notariusze proszą o zaświadczenie potwierdzające czy nieruchomość jest położona na obszarze rewitalizacji.

Czy zaświadczenie zawsze jest potrzebne? NIE.

Zaświadczenie wymagane jest TYLKO w dwóch przypadkach:

 • gdy nieruchomość jest położona w obrębie, który jest w całości położony na obszarze rewitalizacji,
 • gdy nieruchomość znajduje się w obrębie, który jest częściowo położony na obszarze rewitalizacji.

Zobacz WYKAZ OBRĘBÓW

Zapoznaj się poniżej z procedurą występowania o zaświadczenie i z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jak wygląda uzyskiwanie zaświadczenia?

1. POBIERZ I WYPEŁNIJ WNIOSEK

Wzór wniosku jest do pobrania na dole tej strony - zarówno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej.

Wniosek może złożyć dowolna osoba, co oznacza, że nie musi tego robić osobiście właściciel nieruchomości. Równie dobrze może to być notariusz, pośrednik nieruchomości, krewny lub znajomy.

Sugerujemy, by wniosek wypełniała osoba, która potem będzie odbierała zaświadczenie. Jeżeli okaże się, że osoba, która jest podpisana nie ma możliwości osobistego odbioru, to może pisemne upoważnić inną dowolną osobę (zwykłe ręcznie pisane upoważnienie z danymi osoby odbierającej).

2. ZŁÓŻ WNIOSEK

1. MAILOWO

Wyślij zeskanowany podpisany wniosek na adres rewitalizacja@uml.lodz.pl

2. OSOBIŚCIE

Jeżeli zależy Ci na czasie, złóż wniosek w kancelarii na 2 piętrze kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 153, pokój 220. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności ruchowej - na drodze do windy znajdują się schody.

 Pozostałe adresy punktów kancelaryjnych:

 • ul. Piotrkowska 104 - blok B, parter (kancelaria)
 • ul. Piotrkowska 110 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
 • ul. Piotrkowska 153 - II piętro, pokój nr 220 (kancelaria)
 • ul. Sienkiewicza 5 - parter, pokój 022 (kancelaria)
 • ul. Skorupki 21 - III piętro, pokój nr 1 (kancelaria)
 • ul. Zachodnia 47 - parter, pokój nr 12 (kancelaria)
 • ul. Krzemieniecka 2 B - parter (kancelaria)
 • al. Politechniki 32 - parter, pokój nr 005 (kancelaria)
 • al. Piłsudskiego 100 - parter (kancelaria)
 • w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 110 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00; w soboty w godz. 9.00 - 13.00)
 • Oddział Call Center w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 106 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00; w soboty w godz. 9.00 - 13.00)
 • Oddział ds. Informacyjno - Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami obsługujący punkty informacyjne zewnętrzne (w godzinach 9.00 - 17.00)

3. LISTOWNIE

Wyślij pocztą na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Biuro ds. Rewitalizacji
ul. Piotrkowska 171
90-447 Łódź

3. ODBIERZ ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenie można odebrać po 7 dniach roboczych:

 • osobiście - w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji, 2. piętro kamienicy, ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności),
 • listownie - przy składaniu wniosku można na nim zaznaczyć chęć otrzymania zaświadczenia listem.

Zaświadczenia wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (nie priorytetem). Proszę wziąć pod uwagę czas jaki jest potrzebny, by taki list doszedł pocztą do adresata.

Do odbioru zaświadczenia potrzebny jest dowód osobisty.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajduje się obszar rewitalizacji?

Zasięg obszaru rewitalizacji można sprawdzić na internetowej mapie - Przejdź do mapy!

Instrukcja korzystania z mapy internetowej

1. W prawym górnym rogu kliknij na symbol "Lista warstw", a później wejdź w "Intersit"

2. Przewiń listę i zaznacz znakiem ✓ kategorię: "Obszar rewitalizacji/zdegradowany"

 

Szare zaznaczenie, które się wyświetliło, jest obszarem rewitalizacji. Jeżeli chcesz zobaczyć czy twoja nieruchomość jest nim objęta, przybliż mapę.

Gdzie mogę znaleźć obręb i numer działki?

W większości przypadków numer obrębu i działki podany jest w posiadanym akcie notarialnym. Jeżeli nie znasz tych numerów, są 2 sposoby by je ustalić:

 • osobista wizyta w Łódzkim Ośrodku Geodezji - ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta na parterze (wypis z ewidencji gruntów i budynków jest wydawany "od ręki" - cena: 25-150 zł w zależności od formy)
 • można sprawdzić na internetowej mapie - Przejdź do mapy!

Uwaga! Ustalanie numeru obrębu i działki na własną rękę jest obarczone ryzykiem błędu. Często występuje współudział w sąsiednich działkach, które są częściami wspólnymi nieruchomości, np. teren wokół budynku we wspólnotach mieszkaniowych.

 

Instrukcja korzystania z mapy internetowej

1. W prawym górnym rogu kliknij na symbol "Lista warstw", a później wejdź w "Intersit"

2. Przewiń listę i zaznacz znakiem ✓ dwie kategorie: "Obręby" oraz "Działki"

3. Powiększ mapę znakiem "+", który jest w górnym lewym rogu ekranu, tak byś widział nieruchomość, która ciebie interesuje

4. Zapisz sobie numer obrębu i działki nieruchomości, który widzisz na mapie

np. "S1-429", oznacza obręb S-1, działka nr 429

Czy jest możliwość szybszego wystawienia zaświadczenia?

Na wydanie zaświadczenia czeka się do 7 dni roboczych. W związku z dużą liczbą zaświadczeń, zazwyczaj nie ma możliwości wydania zaświadczenia w krótszym terminie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy oświadczenie jest już gotowe do odbioru, zadzwoń: +48 (42) 638-52-98.

Czy wydanie zaświadczenia kosztuje?

Zaświadczenie jest bezpłatne.

Czy zaświadczenia tracą ważność?

Zaświadczenia są bezterminowe, czyli nie tracą ważności.

Czy zaświadczenie dotyczy skorzystania przez Miasto z prawa pierwokupu?

Nie. Decyzje w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu wydaje Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-66 (pok. 464), +48 (42) 638-43-38 (pok. 357)
fax: +48 (42) 638-54-20 (pok. 464)
e-mail: znn@uml.lodz.pl

Zaświadczenie potwierdza czy nieruchomość jest na obszarze rewitalizacji i jest potrzebne do umowy notarialnej.

DO POBRANIA

Kontakt

W sprawie zaświadczeń najszybciej jest skontaktować się z nami telefonicznie:
tel. +48 42 638-52-98 lub +48 42 638-57-58.

Kontakt