Łódź Rewitalizuje

Zaświadczenia - kupno/sprzedaż nieruchomości

W przypadku sprzedaży lub zakupu nieruchomości notariusze proszą o zaświadczenie potwierdzające czy nieruchomość jest położona na obszarze rewitalizacji.

Czy zaświadczenie zawsze jest potrzebne? NIE.

Zaświadczenie wymagane jest TYLKO w dwóch przypadkach:

 • gdy nieruchomość jest położona w obrębie, który jest w całości położony na obszarze rewitalizacji,
 • gdy nieruchomość znajduje się w obrębie, który jest częściowo położony na obszarze rewitalizacji.

Zobacz WYKAZ OBRĘBÓW

Zapoznaj się poniżej z procedurą występowania o zaświadczenie i z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jak wygląda uzyskiwanie zaświadczenia?

1. POBIERZ I WYPEŁNIJ WNIOSEK

Wzór wniosku jest do pobrania na dole tej strony - zarówno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej.

Wniosek może złożyć dowolna osoba, co oznacza, że nie musi tego robić osobiście właściciel nieruchomości. Równie dobrze może to być notariusz, pośrednik nieruchomości, krewny lub znajomy.

Sugerujemy, by wniosek wypełniała osoba, która potem będzie odbierała zaświadczenie. Jeżeli okaże się, że osoba, która jest podpisana nie ma możliwości osobistego odbioru, to może pisemne upoważnić inną dowolną osobę (zwykłe ręcznie pisane upoważnienie z danymi osoby odbierającej).

2. ZŁÓŻ WNIOSEK

1. MAILOWO

Wyślij zeskanowany podpisany wniosek na adres rewitalizacja@uml.lodz.pl

2. OSOBIŚCIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5329/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonania zadań Urzędu Miasta Łodzi, wszelkie dokumenty do Urzędu, w tym wnioski o wydanie zaświadczenia czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, można złożyć osobiście w umieszczonych pojemnikach ustawionych przy wejściach do Urzędu w następujących lokalizacjach:

 1. ul. Piotrkowska 110;
 2. ul. Zachodnia 47;
 3. al. Piłsudskiego 100;
 4. ul. Smugowa 26a i 30/32;
 5. ul. Sienkiewicza 5;
 6. ul. Wierzbowa 49.

3. LISTOWNIE

Wyślij pocztą na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa

ul. Piotrkowska 171
90-447 Łódź

3. ODBIERZ ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenie można odebrać po 7 dniach roboczych:

 • listownie - przy składaniu wniosku można na nim zaznaczyć chęć otrzymania zaświadczenia listem.

Zaświadczenia wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (nie priorytetem). Proszę wziąć pod uwagę czas jaki jest potrzebny, by taki list doszedł pocztą do adresata.

 • osobiście

W razie konieczności osobistego odbioru zaświadczenia, należy wcześniej umówić indywidualne spotkanie na konkretny dzień i godzinę w sekretariacie biura - nr tel. (42) 638-57-58, (42) 272-63-79, adres email: rewitalizacja@uml.lodz.pl

Umówienie spotkania będzie możliwe w godzinach 10:00-12:00 w każdy dzień pracy Urzędu Miasta. Odbiór zaświadczenia w portierni przy wejściu do budynku przy ul. Piotrkowskiej 171. Podczas spotkania zachowane będą środki ochrony osobistej.

 

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajduje się obszar rewitalizacji?

Zasięg obszaru rewitalizacji można sprawdzić na internetowej mapie - Przejdź do mapy!

Instrukcja korzystania z mapy internetowej

1. W prawym górnym rogu kliknij na symbol "Lista warstw", a później wejdź w "Intersit"

2. Przewiń listę i zaznacz znakiem ✓ kategorię: "Obszar rewitalizacji/zdegradowany"

 

Szare zaznaczenie, które się wyświetliło, jest obszarem rewitalizacji. Jeżeli chcesz zobaczyć czy twoja nieruchomość jest nim objęta, przybliż mapę.

Gdzie mogę znaleźć obręb i numer działki?

W większości przypadków numer obrębu i działki podany jest w posiadanym akcie notarialnym. Jeżeli nie znasz tych numerów, są 2 sposoby by je ustalić:

 • osobista wizyta w Łódzkim Ośrodku Geodezji - ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta na parterze (wypis z ewidencji gruntów i budynków jest wydawany "od ręki" - cena: 25-150 zł w zależności od formy)
 • można sprawdzić na internetowej mapie - Przejdź do mapy!

Uwaga! Ustalanie numeru obrębu i działki na własną rękę jest obarczone ryzykiem błędu. Często występuje współudział w sąsiednich działkach, które są częściami wspólnymi nieruchomości, np. teren wokół budynku we wspólnotach mieszkaniowych.

 

Instrukcja korzystania z mapy internetowej

1. W prawym górnym rogu kliknij na symbol "Lista warstw", a później wejdź w "Intersit"

2. Przewiń listę i zaznacz znakiem ✓ dwie kategorie: "Obręby" oraz "Działki"

3. Powiększ mapę znakiem "+", który jest w górnym lewym rogu ekranu, tak byś widział nieruchomość, która ciebie interesuje

4. Zapisz sobie numer obrębu i działki nieruchomości, który widzisz na mapie

np. "S1-429", oznacza obręb S-1, działka nr 429

Czy jest możliwość szybszego wystawienia zaświadczenia?

Na wydanie zaświadczenia czeka się do 7 dni roboczych. W związku z dużą liczbą zaświadczeń, zazwyczaj nie ma możliwości wydania zaświadczenia w krótszym terminie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy oświadczenie jest już gotowe do odbioru, zadzwoń: +48 (42) 638-52-98.

Czy wydanie zaświadczenia kosztuje?

Zaświadczenie jest bezpłatne.

Czy zaświadczenia tracą ważność?

Zaświadczenia są bezterminowe, czyli nie tracą ważności.

Czy zaświadczenie dotyczy skorzystania przez Miasto z prawa pierwokupu?

Nie. Decyzje w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu wydaje Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-66 (pok. 464), +48 (42) 638-43-38 (pok. 357)
fax: +48 (42) 638-54-20 (pok. 464)
e-mail: znn@uml.lodz.pl

Zaświadczenie potwierdza czy nieruchomość jest na obszarze rewitalizacji i jest potrzebne do umowy notarialnej.

DO POBRANIA

Kontakt

W sprawie zaświadczeń najszybciej jest skontaktować się z nami telefonicznie:
tel. +48 42 638-52-98 lub +48 42 638-57-58.

Kontakt