Łódź Rewitalizuje

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy.

Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Łodzi.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi związanych z rewitalizacją.

Komitet powoływany jest na 4-letnią kadencję.

DO 10 STYCZNIA 2019 R. TRWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY o którym więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Skład Komitetu Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji
 • Beata Konieczniak – przedstawicielka organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Jolanta Woźnicka – przedstawicielka organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Wojciech Wycichowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Małgorzata Czechowska – przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Mirosław Misztal – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Damian Rosik – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Magdalena Altieri – przedstawicielka wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Jakub Łyżwa – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Roman Madej – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Adam Kacprzycki – właściciel nieruchomości z obszaru rewitalizacji (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych);
 • Joanna Ufnalska – mieszkanka obszaru rewitalizacji;
 • Olga Zuchora – mieszkanka obszaru rewitalizacji;
 • Małgorzata Bartosiak – mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji;
 • Elżbieta Michałowska – przedstawicielka uczelni wyższych;
 • Joanna Łuczywek – przedstawicielka instytucji kultury funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Małgorzata Orłow – przedstawicielka szkół i placówek oświaty funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Michał Sobczak – przedstawiciel szkół i placówek oświaty funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Michał Haze – przedstawiciel samorządów gospodarczych, właściwych dla obszaru rewitalizacji;
 • Wiesław Adamski – przedstawiciel kluczowych gestorów sieci;
 • Julia Sowińska-Heim – ekspert - specjalistka ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Kamil Deptuła - przedstawiciel Miasta Lodzi, przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę;
 • Sławomir Granatowski – przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi;
 • Marcin Obijalski – przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi;
 • Grzegorz Justyński – przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Lodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Lodzi.
Komisja stała ds. społecznych

Cel I „Uzyskać spójność społeczną”

Przewodniczący: Sławomir Granatowski

Wiceprzewodniczący: Joanna Ufnalska

Członkowie:

 • Granatowski Sławomir
 • Kacprzycki Adam
 • Michałowska Elżbieta
 • Sobczak Michał
 • Ufnalska Joanna
 • Woźnicka Jolanta
 • Wycichowski Wojciech
 • Zuchora Olga
Komisja stała ds. wizerunku centrum

Cel II „Zmienić dzięki rewitalizacji wizerunek miasta i jego centrum”

Przewodniczący: Jakub Łyżwa

Wiceprzewodniczący: Julia Sowińska-Heim

Członkowie:

 • Czechowska Małgorzata
 • Haze Michał
 • Kacprzycki Adam
 • Konieczniak Beata
 • Łuczywek Joanna 
 • Łyżwa Jakub 
 • Madej Roman 
 • Misztal Mirosław 
 • Obijalski Marcin
 • Rosik Damian
 • Sadowska-Kowalska Ewa
 • Sowińska-Heim Julia
 • Ufnalska Joanna
 • Wycichowski Wojciech
Komisja stała ds. przedsiębiorczości

Cel III „Ożywić lokalną przedsiębiorczość”

Przewodniczący: Jarosław Łukowicz

Członkowie:

 • Adamski Wiesław
 • Czechowska Małgorzata
 • Haze Michał
 • Konieczniak Beata
 • Misztal Mirosław
 • Orłow Małgorzata
 • Rosik Damian
 • Sadowska-Kowalska Ewa
 • Sobczak Michał
Komisja stała ds. obszaru zamieszkania

Cel IV „Ożywić obszar zamieszkania”

Przewodniczący: Robert Ptaszyński

Wiceprzewodniczący: Krzysztof Łapiński

Członkowie:

 • Konieczniak Beata
 • Łyżwa Jakub
 • Madej Roman
 • Misztal Mirosław
 • Rosik Damian
 • Woźnicka Jolanta
 • Wycichowski Wojciech
 • Zuchora Olga

Praca Komitetu Rewitalizacji

Najbliższe posiedzenie

Najbliższe spotkanie odbędzie się 7 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Małej Sali Obrad (UMŁ, ul. Piotrkowska 104).

Spotkanie 7 lutego będzie miało charakter wspólnego posiedzenia komisji Komitetu Rewitalizacji. Podczas tego spotkania dokonamy analizy tematów, którymi mamy się zająć jako cały Komitet, a które trafią do poszczególnych komisji.

W marcu odbędzie się posiedzenie Komitetu.


6 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171 w Łodzi (sala konferencyjna tzw. "kominkowa" I piętro) odbędzie się losowanie członków Komitetu Rewitalizacji spośród zgłoszonych kandydatur.

Skontaktuj się z nami

Kontakt z Biurem ds. Rewitalizacji

Zastępca Dyrektora Biura

Marcin Obijalski
e-mail: m.obijalski@uml.lodz.pl
tel. 42 638 57 58

 

Kierownik Oddziału ds. Działań Społeczno - Gospodarczych

Ewa Grabarczyk
e-mail: e.grabarczyk@uml.lodz.pl
tel. 42 638 51 39

Dokumenty do pobrania

Kontakt