Łódź Rewitalizuje

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Ustanawiana jest na obszarze rewitalizacji przez Radę Miejską na okres maksymalnie 10 lat. Jej wprowadzenie pozwala na uproszczenie procedur administracyjnych związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji oraz korzystanie ze szczególnych udogodnień i specjalnych procesów. W Łodzi uchwała ta została przyjęta 22 lutego 2017 roku.

Dzięki temu narzędziu Miasto organizuje co roku konkurs na dotacje do remontu budynków, o którym możesz przeczytać tutaj.

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na całym obszarze rewitalizacji w Łodzi.

Do pobrania:

Kontakt