Łódź Rewitalizuje

Konferencja

 Efekty Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi

(dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020)

13 - 14 października, Łódź

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi zapraszamy na konferencję, która będzie okazją do szerokiego podsumowania ich efektów. Podczas dyskusji zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania środków unijnych dla rewitalizacji Łodzi w szerszym kontekście, w tym projekty komplementarne, m.in. finansowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące sfer takich jak aktywizacja zawodowa i społeczna, wspieranie przedsiębiorczości czy edukacji na obszarze centrum Łodzi.

 


Zarejestruj się

Ostateczny termin rejestracji: 11 października 2023 r.

Klauzula informacyjna


Program konferencji

Dzień I

(13 października 2023 r.)

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników (MeMo Mediateka) i kawa powitalna (patio Wydz. Kultury)

9:00-12:30

Sesja plenarna

 

Rola rewitalizacji w rozwoju Łodzi. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.

12:30 – 13:15

                Lunch (patio Wydz. Kultury)

 Sesje panelowe

Panel I

MeMo Mediateka
ul. Moniuszki 5

Panel II

Wydział Kultury,
ul. Moniuszki 3

Panel III

Biuro Aktywności Miejskiej,
ul. Tuwima 10

13:15 – 14:45

 

Edukacja, przedsiębiorczość, aktywizacja – działania na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji Łodzi – katalog korzyści.

Rozwój społeczności lokalnej
i budowanie kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji.

 

Klimat a rewitalizacja.
II Panel obywatelski.

14:45 - 15:00

Przerwa kawowa (patio Wydz. Kultury)

Przerwa kawowa

(Biuro Aktywności Miejskiej)

15:00 – 16:30

 

Podsumowanie projektów społecznych
– rewitalizacja w liczbach.

Kultura w rewitalizacji / rewitalizacja kultury? Nowe siedziby, nowe działania, nowe możliwości

Wizerunek centrum a turystyka

Dzień II

(14 października 2023 r.)

Sesje panelowe 

Panel I

Wydział Kultury,
ul. Moniuszki 3

Panel II

MeMo Mediateka
ul. Moniuszki 5

Panel III

Biuro Aktywności Miejskiej,
ul. Tuwima 10

8.30 - 9.00

Kawa powitalna (patio Wydz. Kultury)

Kawa powitalna

(Biuro Aktywności Miejskiej)

9:00 – 10:30

 

Architektura i opieka nad zabytkami
cz. 1

Smart City Łódź
– Transformacja cyfrowa miasta w procesie rewitalizacji

Wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji w przeprowadzkach (i nie tylko)

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa (patio Wydz. Kultury)

Przerwa kawowa

(Biuro Aktywności Miejskiej)

10.45-12.00

 

Architektura i opieka nad zabytkami
cz. 2

 

Jak się zmienia centrum Łodzi – co mówią dane?

 

Projekty oddolne i partycypacja. Współtworzenie miasta

 

 

 

Harmonogram sesji

Sesja plenarna 13.10.23 r. g. 9.00-13.15 - MeMo Mediateka, ul. Moniuszki 5

Tytuł: Rola rewitalizacji w rozwoju Łodzi. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.

Miejsce: mediateka „MeMo”, ul. Moniuszki 5

Godzina: 9.00-13.15

Moderator: Sławomir Granatowski - Dyrektor Departamentu Rewitalizacji i Sportu, Urząd Miasta Łodzi

 

Rejestracja (MeMo Madiateka) i kawa powitalna (patio Wydz. Kultury)

 

8.30 - 9.00

Imię i Nazwisko prelegenta

Temat wystąpienia

Czas wystąpienia

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Powitanie uczestników

9.00 – 9.15

Krzysztof Piątkowski
poseł na sejm RP

Ustawa o rewitalizacji

9.15 – 9.40

dr hab.inż. prof. PŁ Jacek Szer
Kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego
i Utrzymania Obiektów, Politechnika Łódzka

Rewitalizacja, budowa, bezpieczeństwo

9.40 – 10.05

Joanna Skrzydlewska
Wiceprezydent Miasta Łodzi
Flagowe przedsięwzięcia łódzkiej rewitalizacji

10.05 – 10.30

Sławomir Granatowski
Dyrektor Departamentu Rewitalizacji i Sportu
Urząd Miasta Łodzi

Rewitalizacja społeczna

10.30 - 11.00

Przerwa kawowa (patio Wydz. Kultury)

11.00 – 11.30

Agnieszka Dawydzik
Ekspertka Związku Miast Polskich

Perspektywa finansowa 2014-2020 dla Łodzi

11.30 – 12.00

Agnieszka Kowalewska-Wójcik
Dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich

Marcin Pawlak
p.o. Z-cy Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Urząd Miasta Łodzi

Podsumowanie Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi

12.00 – 12.30

Lunch (patio Wydz. Kultury)

12.30 – 13.15

 

 

Panel I - 13.10.23 r. g. 13:15-16.30 - MeMo Mediateka, ul. Moniuszki 5

Tytuł: Społeczne projekty partnerskie w rewitalizacji Łodzi – podsumowanie działań, katalog korzyści, zasięg oddziaływania

Miejsce: mediateka Memo, ul. Moniuszki 5 (sala warsztatowa)

Godziny: 13.15-16.30

Moderator: Agnieszka Lewandowska – Kierownik Oddziału ds. Rozwoju Społecznego, Urząd Miasta Łodzi

 

Imiona i nazwiska uczestników

Temat dyskusji

Czas wystąpienia

1. Zofia Gajdowicz-Fuchs
    Dyrektorka metodyczna Progres

2. Anna Nowacka
    właścicielka małego biznesu

3. Bogumiła Cichacz
    Dyrektorka SP nr 70  w Łodzi

4. Konrad Jaszczyński
    Prezes HRP sp. z o. o.

Edukacja, przedsiębiorczość, aktywizacja – działania na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji Łodzi – katalog korzyści.

13.15 – 14.45

Przerwa kawowa

14.45 – 15.00

Podsumowanie projektów społecznych – rewitalizacja w liczbach.

15.00 – 16.30

 

 

Panel II - 13.10.23 r. g. 13:15-16:30 - Wydział Kultury ul. Moniuszki 3

Tytuł: Rozwój i aktywizacja społeczna

Miejsce: Wydział Kultury, ul. Moniuszki 3

Godziny: 13.15-16.30

Moderator 1: Katarzyna Dyzio – Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

Moderator 2: Jacek Grudzień – Dyrektor Wydziału Kultury, Urząd Miasta Łodzi

 

Imiona i nazwiska uczestników

Temat dyskusji

Czas wystąpienia

1. Dr Monika Mularska-Kucharek
    ART OF TRAINING

2. Jolanta Woźnicka
    Centrum OPUS

3. Monika Dolik
    Pełnomocniczka Prezydenta  Miasta Łodzi
    ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
    Urząd Miasta Łodzi

4. Piotr Kowalski
   
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

5. Agata Kobylińska
   
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi
    ds. Dzieci i Młodzieży
    Urząd Miasta Łodzi

Rozwój społeczności lokalnej
i budowanie kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji.

13.15 – 14.45

Przerwa kawowa

14.45 – 15.00

1. Halina Bernat
    Dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Łodzi

2. Patrycja Terciak-Wilk
    Zastępczyni Dyrektora ds. administracyjnych
    Teatru Pinokio

3. Magdalena Kosiada-Sylburska
    Kierowniczka Wydziału Centrum Nauki
    i Techniki EC1

4. Renata Kociuba
    Kierowniczka Działu Programowego AOIA

5. Marcin Derengowski
    Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury
    Urząd Miasta Łodzi

Kultura w rewitalizacji / rewitalizacja kultury? Nowe siedziby nowe działania, nowe możliwości

15.00 – 16.30

 

 

Panel III - 13.10.23 r. g. 13:15-16:30 - Biuro Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10

Temat: Klimat. Wizerunek centrum.

Miejsce: sala konferencyjna Biuro Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10

Godziny: 13.15-16.30

Moderator 1: dr Anna Wierzbicka – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska,Urząd Miasta Łodzi

Moderator 2: Małgorzata Loeffler – Kierownik Zespołu ds. Promocji i Komunikacji, Zarząd Inwestycji Miejskich

 

Proponowany harmonogram:

Imiona i nazwiska uczestników

Temat

Czas wystąpień

1.  Antonina Majchrzak
     Radna Miasta Łodzi

2.  Grzegorz Leszczyk
     p.o. Dyrektor Biura Energetyki i Jakości Powietrza
     Urząd Miasta Łodzi

3.  prof. Tomasz Jurczak
     Uniwersytet Łódzki

4.  Justyna Krakowiak
     Zarząd Inwestycji Miejskich

Klimat a rewitalizacja. II Panel obywatelski

13.15 – 14.45

Przerwa kawowa

14.45-15.00

1.  Tomasz Koralewski
     Prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej;

2.  Patryk Robacha
     Łódź zwana pożądaniem

3.  Michał Styś
     Prezes Zarządu OPG Property Professionals

4.  Aleksandra Hac
     Redaktor Naczelny Łódź.pl 

Wizerunek centrum a turystyka

15.00-16.30

 

 

Panel I - 14.10.23 r. g. 8:30-12:00 - Wydział Kultury, ul. Moniuszki 3

Temat: Architektura. Opieka nad zabytkami

Miejsce: Wydział Kultury, ul. Moniuszki 3 / sala 1

Godziny: 8.30-12.00

Moderator: Beata Konieczniak – Zastępczyni Dyrektora Biura Architekta Miasta, Urząd Miasta Łodzi

 

Imiona Nazwiska uczestników

Proponowany temat przewodni dyskusji

Proponowany czas wystąpienia

Kawa powitalna

8:30 – 9:00

1.  Monika Wojnarowska
     architekt, projektant inwestycji ROCŁ

2.  Marcin Forysiak
     
Monnari Trade S.A, Pałac Steinertów,
     Ogrody Geyera

3.  Ismena Gawęda
     ZAB-BUD

4.  Olga Kassyańska
    
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

5.  Marcin Balicki
    
Zarządca Nieruchomości

Architektura i opieka nad zabytkami

cz. 1

cz. 2

 

 

9.00 – 10.00

10.30 – 11.15

Przerwa kawowa

10.00 – 10.30

 

 

Panel II - 14.10.23 r. g. 8:30-12:00 - MeMo Mediateka, ul. Moniuszki 5

Temat: Smart City Łódź – Transformacja miasta w procesie rewitalizacji – dane i cyfryzacja

Miejsce: mediateka „MeMo”, ul. Moniuszki 5 / sala kinowa

Godziny: 8.30-12.00

Moderator 1: Mariusz Stępniewski – Kierownik Zespołu Modelowania i Wizualizacji 3D. Miejska Pracownia Urbanistyczna

Moderator 2: Patrycja Wojtaszczyk – Kierowniczka Oddziału ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektów, Urząd Miasta Łodzi

 

Imiona i nazwiska uczestników

Temat dyskusji

Czas wystąpień

Kawa powitalna

 8:30 – 9:00

1. Joanna Woźniak
    Miejska Pracownia Urbanistyczna

2. dr Ewa Lechowska
    Uniwersytet Łódzki 

3. Michał Leszczyński (tbc)
    Polski Związek Firm Deweloperskich
    - Oddział w Łodzi 

4. Justyna Obrzut
    społeczniczka

5.  Jan Schnerch
    
Dyrektor, Łódzki Ośrodek Geodezji

Smart City Łódź
– Transformacja cyfrowa miasta w procesie rewitalizacji

9.00 – 10.30

Przerwa kawowa

10.30 – 10.45

1.  Mateusz Szczeciński
     
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
     Urząd Miasta Łodzi

2.  Barbara Łuczak
     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

3.  dr Ewa Boryczka
     
Uniwersytet Łódzki

4.  dr Justyna Przywojska
     
Uniwersytet Łódzki

5.  Magdalena Wrona
     
Biuro Strategii Miasta
     Urząd Miasta Łodzi

Jak się zmienia centrum Łodzi -co mówią dane?

10.45 – 12.00

 

 

Panel III - 14.10.23 r. g. 8:30-12:00 - Biuro Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10

Temat: Współpraca. Współtworzenie miasta.

Miejsce: Sala konferencyjna BAM

Godziny: 8.30-12.00

Moderator 1: Justyna Gawrońska – Kierownik Oddziału Wsparcia Mieszkańców

Moderator 2: Agata Burlińska – Zastępca Dyrektora Biura Aktywności Miejskiej

 

Imiona i nazwiska uczestników

Temat dyskusji

Czas wystąpienia

Kawa powitalna

8:30 – 9:00

1.    Mateusz Szczeciński
       Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa

2.    Łukasz Mordęcki
   
   Latarnik Społeczny

3.    Patrycja Wilczyńska
       Biuro Aktywności Miejskiej

4.    Magdalena Kurlapska - Stelmach
       Latarnik Społeczny

5.    Małgorzata Mantykiewicz
       Łódzkie Nieruchomości

Wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji w przeprowadzkach (i nie tylko)

9.00 – 10.30

Przerwa kawowa

10.30 – 10.45

1.   Anna Wasiak
      Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

2.   Aleksandra Sztuka-Tulińska
      Zastępczyni Dyrektora Wydziału
      Kształtowania Środowiska UMŁ

3.   Maria Nowakowska (tbc)
      projekt Łódzki detal / firma: Detal w mieście

4.   Patryk Wacławiak
      lider projektu "Przeszyci zielenią"

Projekty oddolne i partycypacja. Współtworzenie miasta

10.45 – 12.00

 

 

Miejsce konferencji

Konferencja organizowana jest jest w trzech lokalizacjach:

Sesja plenarna: MeMo Mediateka, patio/parter (mapa)

Sesje panelowe:

  1. Memo Mediateka, sala warsztatowa (mapa).
  2. Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi, sala warsztatowa (mapa).
  3. Fabryka Aktywności Miejskiej / Biuro Aktywności Miejskiej, sala warsztatowa (mapa).

Przerwy kawowe oraz lunch serwowane są na patio Wydziału Kultury, przerwy kawowe pomiędzy sesjami panelowymi także w Fabryce Aktywności Miejskiej.

Uwaga: dostępne jest przejście pasażem pomiędzy MeMo Mediateka a Fabryką Aktywności Miejskiej - 350m. (ok. 5 min.).

 

Wszystkie lokalizacje są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

 

Dojazd: w pobliżu znajdują się przystanki komunikacji publicznej:

Z dworca PKP Łódź Fabryczna: dojście pieszo ok. 15 min. lub dojazd linią autobusową 57 - kierunek Dw. Łódź Chojny i dojście pieszo ok. 5 min.

Z dworca PKP Łódź Kaliska: dojazd bezpośrednio liniami tramwajowymi 12 i 18 (18 nie kursuje w soboty) w kierunku centrum do przystanku Kilińskiego / Tuwima  i dojście pieszo ok. 5 min.

Kontakt