Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

wtorek, 29 listopada 2022

Jaka będzie Polityka mieszkaniowa Miasta Łodzi 2023+?

s.zatorski

Trwają konsultacje niezwykle istotnej dla miasta... więcej

poniedziałek, 28 listopada 2022

Jak powinien wyglądać pasaż im. Anny Rynkowskiej?

Na przełomie marca i kwietnia pytaliśmy łodzianki i łodzian o opinie na temat pasażu im. Anny Rynkowskiej i zieleńca pomiędzy ul. Gdańską i Wólczańską (przy Komendzie Wojewódzkiej PSP). To jeden z etapów przygotowawczych do współprojektowania niebiesko - zielonych rozwiązań w tej przestrzeni wraz z mieszkańcami w ramach międzynarodowego projektu EuPOLIS. Już 28 lipca zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji przebudowy tych zielonych terenów.

Park linearny w centrum Łodzi

Koncepcja utworzenia parku linearnego w centrum Łodzi opiera się na pozytywnych doświadczeniach innych miast w zakresie projektowania przestrzeni miejskiej w oparciu o potrzeby mieszkańców. Budowa parku linearnego wpisuje się w bardziej ogólny trend powierzchniowego wzrostu obszarów zielonych wewnątrz miast przy jednoczesnej retencji wody opadowej. W celu weryfikacji naszych założeń zapytaliśmy mieszkańców Łodzi o ich ocenę stanu tych terenów oraz preferencje odnoszące się do planowanych przez nas zmian w ramach projektu EuPOLIS.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoimi opiniami wypełniając ankietę na platformie Vox Populi.

 Co łodzianie sądzą o pasażu dzisiaj?

Mieszkańcy (w ankiecie udział wzięły 54 osoby) zapytani o okoliczności korzystania z pasażu i zieleńca pomiędzy ulicą Kościuszki i Gdańską w głównej mierze wskazywali na zamieszkiwanie w ich pobliżu (14 osób) lub fakt, że pasaż znajduje się na trasie do szkoły lub pracy (16 osób). Jedynie 21 uczestników ankiety wskazało, że odwiedza pasaż w celach kulturalnych lub rekreacyjnych, choć zamieszkuje gdzie indziej. Nieco więcej światła na sposób korzystania z terenu zielonego rzucają odpowiedzi mieszkańców na pytanie o to, ile czasu spędzają zwykle w rejonie pasażu. Wskazują one na to, że w opinii badanych nie jest to miejsce atrakcyjne, w którym można przebywać dłużej. Pasaż funkcjonuje jako miejsce, które „jest po drodze do innego celu”, przez które się jedynie przechodzi. Pojawiły się głosy wskazujące na konieczność „zazielenienia” tego obszaru:

 "[…] mam nadzieje, ze po prostu wydarzą się tam jakieś sensowne nasadzenia i oświetlenie a nie „betonoza”.

"20 minut, nie ma co robić dłużej"

"15 minut plus minus. tyle ile potrzeba czasu na przejście"

Badani wskazali na brak poczucia bezpieczeństwa w rejonie pasażu. Wspominali o konieczności zmiany oświetlenia tak by, zwłaszcza późniejszą porą, czuć się bardziej komfortowo:

 „Z reguły przechodzę przez ten teren od strony ul. Gdańskiej kierując się w stronę ul. Piotrkowskiej. Poza samym przejściem nie spędzam tam więcej czasu, głównie ze względu na podejrzane towarzystwo.”

Badani zwrócili uwagę także na problem osób nadużywających alkoholu w okolicy pasażu, przez który przemieszczają się zazwyczaj „na skróty”, gdyż jakość chodników przy ulicach okalających skwer jest bardzo niska. Przechodnie niejako zmuszeni są odbywać drogę przez pasaż narażając się na napotykanie osób spożywających alkohol.

„Miejsce nie jest wybitnie przyjazne, zwłaszcza jeżeli akurat spędzają w nim czas pijani mężczyźni. Natomiast niestety alternatywne drogi piesze nie są lepsze, np. chodniki wzdłuż ul. Gdańskiej i ul. Zamenhofa są w bardzo złym stanie, natomiast na samej ul. Zamenhofa istnieje dodatkowo duży ruch samochodowy i towarzystwo bywa nieciekawe.”

Kolejne pytania o ocenę takich aspektów jak: jakość, czystość powietrza i okolicy, poziom hałasu, oświetlenie, bezpieczeństwo czy poziom temperatury i związaną z nią ilość powierzchni zielonych ujawniły raczej pejoratywny odbiór pasażu przez badanych łodzian. Zbiorcze opinie wskazują, że pasaż raczej nie jest miejscem „przyjaznym”, brakuje nasadzeń, które obniżałyby temperaturę i hałas w tym miejscu a także poprawiały czystość powietrza. W konsekwencji miejsce to nie zyskuje w opinii badanych miana przyjaznego dla dzieci czy seniorów. Także dość uboga infrastruktura (wykorzystywane są głównie ławki – 46 głosów) decyduje o marginalnym zainteresowaniu pasażem, który głównie służy jako miejsce spacerów z czworonogiem (19 głosów).

Jak pasaż i zieleniec powinny się zmienić?

Badani jednoznacznie wypowiedzieli się za intensywniejszym „zazielenieniem” tego obszaru wskazując na jego przyszłą funkcję eko-edukacyjną (23 głosy) oraz wprowadzeniem elementów rolnictwa miejskiego (30 głosów). Te z kolei aspekty warunkują postulowaną przez badanych funkcję rekreacyjną pasażu (31 głosów), zaś w dalszej kolejności sportową (19) i kulturalną (18). Badani upatrują w nowych nasadzeniach szansy na redukcję zanieczyszczeń, hałasu i obniżenie temperatury, co znacznie podniesie atrakcyjność tego terenu i umożliwi rozwój dalszych możliwości jego wykorzystania zgodnie z preferencjami mieszkańców. Przyjazne otoczenie skłoniło badanych do rozwijania wizji pasażu jako swego rodzaju inkubatora kultury:

 „Wystawa rzeźb, twórczości artystycznej studentów ASP”

 Planowane zmiany, w opinii Łodzian, powinny mieć także na celu redukcję zachowań antyspołecznych i zniechęcenie osób, których zachowanie jest odbierane przez mieszkańców jako społecznie niepożądane:

 „Cokolwiek, co sprawi, że nie będzie to miejsce przyciągające młodych karków z piwem. Nie wiem, jakie funkcje działają na nich odstraszająco, natomiast pewnie może pomóc oświetlenie i monitoring. W przeszłości od strony ul. Kościuszki problemem była prostytucja, tu policja powinna się orientować, na ile sytuacja jest rozwiązana”.

Osoby biorące udział w badaniu jednoznacznie wskazują na konieczność nowych nasadzeń roślin ozdobnych, drzew a także wprowadzenie infrastruktury wodnej (wodotryski, poidełka, mgielniki). Wraz z implementacją rozwiązań „zielonych” mieszkańcy postulują także zadbanie o infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (ławki, siedziska, place zabaw i place edukacyjne). W przekonaniu respondentów na terenie pasażu pojawić powinny się także stacjonarne i mobilne punkty gastronomiczne, ogród społeczny i scena, które pozwolą przyciągnąć uwagę lokalnej społeczności.

Konsultacje koncepcji - czyli co dalej?

Opisane powyżej oceny i propozycje mieszkanek i mieszkańców będą podstawą do dyskusji o koncepcji przebudowy pasażu oraz zieleńca. Już 28 lipca odbędzie się warsztatowe spotkanie konsultacyjne podczas którego omówione zostaną możliwe do wprowadzenia rozwiązania, ich plusy i minusy oraz dalsze kroki dotyczące planowanej inwestycji.

Gdzie: start spotkania na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (ul. Wólczańska 111/113), w przypadku sprzyjającej pogody warsztaty będą kontynuowane na terenie pasażu.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne prosimy uczestniczki i uczestników o zabranie ze sobą maseczek.

Kiedy:  28 lipca (środa) godz 17.00 - 19.00

Serdecznie zapraszamy!

 


Przebudowa pasażu oraz zieleńca realizowana jest w ramach projektu pn.: "Zintegrowane planowanie inwestycji w tereny zielone dla poprawy zdrowia i samopoczucia mieszkańców - EuPOLIS" finansowanego z  programu ramowego EU Horyzont 2020.

Więcej o projekcie

Kontakt