Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

wtorek, 18 stycznia 2022

Kamienica Fundacji Atlas Sztuki przy Włókienniczej 20. Co tu powstanie?

(pj) / ŁÓDŹ.PL

W ferworze remontów trwających przy ul.... więcej

Jest umowa na przebudowę Starego Rynku. Ekotarg, kawiarnie i co jeszcze?

(pj) / ŁÓDŹ.PL

Miasto podpisało umowę na generalny remont Starego... więcej

"Mobilny urzędnik" - nowa usługa uruchomiona w Łodzi. Co to takiego?

JB / ŁÓDŹ.PL

Jesteś seniorem, osobą z niepełnosprawnością,... więcej

Nowe konta bankowe Urzędu Miasta Łodzi. Uważaj przy dokonywaniu wpłat!

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejmie Bank Pekao SA. Spowoduje to zmianę numerów wszystkich kont bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz wszelkich miejskich jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że z początkiem nowego roku najróżniejsze opłaty i podatki lokalne trzeba będzie wpłacać na nowe numery kont.

Zdjęcie przedstawia przestrzeń zasłaną kartkami papieru, dokumentami. Na nich leży kalkulator oraz okularu w czarnych oprawkach. Widoczne są również dłonie osoby liczącej na kalkulatorze, ubranej w czarną koszulę.

Indywidualne numery rachunków bankowych UMŁ trafią do łodzian w oficjalnych pismach informujących o opłatach i podatkach w 2022 roku. Ogólne numery rachunków dostępne będą na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (uml.lodz.pl/oplaty-i-podatki) oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz żłobków. Numery kont będzie można również uzyskać osobiście, podczas wizyty w urzędzie, jego właściwych jednostkach oraz placówkach. 

Gdzie zrobisz wpłaty na nowe rachunki UMŁ?

Wpłat na nowe rachunki bankowe można dokonywać tak jak dotychczas: przelewem (także internetowym), osobiście w każdym urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku. Bez prowizji bankowej opłaty można wnosić w oddziałach Banku Pekao SA (al. Kościuszki 63, ul. Aleksandrowska 38, ul. Sacharowa 10/12, ul. Sienkiewicza 85/87, ul. Piotrkowska 76, ul. Piotrkowska 288, al. Wyszyńskiego 63, ul. Kurczaki 12g, al. Grzegorza Palki 5, ul. Łagiewnicka 118), a od 1 lutego również w jego Opłatomatach, które będą dostępne w następujących lokalizacjach:

  • przy ul. Sienkiewicza 5 (Wydział Finansowy UMŁ)
  • przy ul. Smugowej 26a (Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ)
  • przy ul. Zachodniej 47 (Wydział Księgowości UMŁ)
  • przy ul. Piotrkowskiej 110 (pasaż im. Schillera)
  • przy al. Piłsudskiego 100 (Urząd Stanu Cywilnego)

Od 17 stycznia uruchomione zostaną również placówki Banku Pekao SA w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ (ul. Smugowa 26a) oraz Wydziału Finansowego UMŁ (ul. Sienkiewicza 5).

Zamknięte zostaną natomiast dotychczasowe placówki bankowe GetinBanku, które funkcjonowały w dawnych delegaturach UMŁ przy ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 11, al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32 i ul. Krzemienieckiej 2b.

Najważniejsze numery rachunków kont bankowych UMŁ, które zmienią się od 1 stycznia 2022 roku

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych 
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy
Nowy numer konta: 27 1240 1037 1111 0011 0909 4026
Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy 
Nowy numer konta: 34 1240 1037 1111 0011 0912 7753
Należności z tytułu podatku od środków transportowych os osób fizycznych i prawnych
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy 
Nowy numer konta: 71 1240 1037 1111 0011 0912 7766
Należności z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy 
Nowy numer konta: 18 1240 1037 1111 0011 0924 2889
Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy 
Nowy numer konta: 70 1240 1037 1111 0011 0924 3020
Opłata Skarbowa
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy 
Nowy numer konta: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
Rozliczanie należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Łódź/przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Nowy numer konta: 84 1240 1037 1111 0011 0924 3059
Rozliczenie należności i wpłat - dot. dzierżaw, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, zwrotów bonifikat, przekształceń, opłaty adiacenckiej i planistycznej, służebności gruntowej
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Dysponowania Mieniem
Nowy numer konta: 67 1240 1037 1111 0011 0924 2977
Rozliczenie należności i wpłat - dot. zamiany i zwrotów nieruchomości, sprzedaży domów jednorodzinnych na rzecz najemców oraz sprzedaży gruntów, sprzedaży gruntu pod lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami Gminy, sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy, sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gminy
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Dysponowania Mieniem
Nowy numer konta: 17 1240 1037 1111 0011 0924 3004
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa w prawo własności nieruchomości
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Dysponowania Mieniem
Nowy numer konta: 92 1240 1037 1111 0011 0911 0898
Opłaty związane z rejestracją pojazdów, opłaty związane z wydaniem stosownych uprawnień do kierowania pojazdami, opłaty związane z rozszerzeniem zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 
Nowy numer konta: 02 1240 1037 1111 0011 0911 0869
Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg publicznych
Odbiorca: Zarząd Dróg i Transportu
Nowy numer konta: 84 1240 1037 1111 0011 0911 2788
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Nowy numer konta: 62 1240 1037 1111 0011 0911 0856
Windykacja należności objętych orzeczeniami sądowymi na rzecz Miasta Łódź i Skarbu Państwa oraz wpisywanie tych zaległości do rejestru dłużników
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Nowy numer konta: 61 1240 1037 1111 0011 0911 1941
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy, Edukacji i Kultury Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Nowy numer konta: 81 1240 1037 1111 0011 0911 0999
Opłata za udzielanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy, na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
Odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy, Edukacji i Kultury Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Nowy numer konta: 85 1240 1037 1111 0011 0911 0830
Należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nakładanych przez Straż Miejską w Łodzi
Odbiorca: Straż Miejska w Łodzi 
Nowy numer konta: 20 1240 1037 1111 0011 0911 6656
Opłaty za groby na cmentarzach
Odbiorca: Zarząd Zieleni Miejskiej
Nowy numer konta: 84 1240 1037 1111 0011 0911 2788

Powiązane pliki

Kontakt