Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

poniedziałek, 28 listopada 2022

Kilińskiego wciąż bez tramwajów. Nie ma decyzji o rozbiórce zawalonej kamienicy

red

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wydał... więcej

Przebudowa Wojska Polskiego nie zwalnia. Sprawdzamy, co słychać na placu budowy

Trwa przebudowa ul. Wojska Polskiego. Na jakim etapie jest teraz inwestycja? Co zostało zrobione, a co przed nami?

Aktualny stan remontu ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Obrońców Westerplatte (widok na wschód)

W ostatnim miesiącu drogowcy na całej długości torowiska tramwajowego rozebrali starą podbudowę z tłucznia, a następnie położyli warstwy z  ulepszonego podłoża. Ponadto wzdłuż ul. Strykowskiej wylali fundamenty pod nowe słupy trakcyjne, a na pozostałych odcinkach ułożyli kable trakcyjne.

Wyremontowano również budynek podstacji trakcyjnej w okolicach ul. Smugowej. Zdemontowane zostały chodniki oraz warstwa asfaltowa na kolejnych fragmentach (m.in. w okolicy skrzyżowań z ul. Marynarską, Źródłową i Sporną).

– Zaawansowanie prac modernizacyjnych ul. Wojska Polskiego przekroczyło już 30 procent. Od ul. Oblęgorskiej do ul. Głowackiego wykonano korytowanie pod nową jezdnię, takie same prace przeprowadzono też na skrzyżowaniu z ul. Źródłową. Zakończone zostały prace przy budowie nowych linii kablowych i kanałów technologicznych, a także kanalizacji ogólnospławnej i odwodnienia. Powstały dwa wyloty, które odprowadzą deszczówkę do kanału rzeki Łódki – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W najbliższym miesiącu kontynuowane będą prace rozbiórkowe na torowisku oraz budowa nowego podłoża. Planowane jest rozpoczęcie wylewania belek żelbetowych w powstającym odcinku torowiska zielonego. 

Prace drogowe skupią się na wykonaniu konstrukcji nowej jezdni w pobliżu skrzyżowań z ul. Źródłową, Marynarską, Oblęgorską i Głowackiego. Ekipy będą też budowały kolejne odcinki kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania z ul. Pankiewicza.

Jaka będzie nowa ul. Wojska Polskiego?

Po przebudowie arteria zyska nowy układ oraz torowisko tramwajowe. Wzdłuż zmodernizowanej ulicy powstaną chodniki z wydzieloną drogą dla rowerów i miejscami postojowymi dla samochodów. Pojawi się nowe oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna. Nowa Wojska Polskiego to również zieleń. Zasadzonych zostanie 800 drzew (klonów, lip i dębów), 12 tys. krzewów, trawy ozdobne i kwiaty. Całości zmian dopełnią przystanki tramwajowe i zatoki autobusowe z wysokimi peronami ułatwiającymi pasażerom wsiadanie do pojazdów.

Częściowej modernizacji zostanie poddana ul. Zmienna, która ma obsługiwać ruch pojazdów w rejonie parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Inflancką.

Wszystkie prace zakończą się w IV kw. 2023 r. Inwestycja pochłonie ok. 134 mln zł, z czego ok. 65 mln zł to dofinansowanie unijne.


Projekt pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt