Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 24 marca 2023

Jak e-usługi wspierają funkcjonowanie samorządu lokalnego?

Szymon Zatorski - BRiM

Łódzki Ośrodek Geodezji, Biuro Rewitalizacji i... więcej

Wyburzanie ruin w centrum Łodzi. Wiosenne porządki w mieście ruszają pełną parą! [ZDJĘCIA]

Piotr Jach

W Łodzi rozpoczęło się wiosenne sprzątanie, a do... więcej

Łódź z drona. Czy rozpoznajesz te miejsca z lotu ptaka? [ZDJĘCIA]

Katarzyna Sławińska

Łódzkie ulice z perspektywy przechodnia możemy... więcej

Rewitalizacja Starego Rynku. Znaleźli pod nim Talmud z przepisem na koszerne mięso!

Kolejne odkrycia spod płyt Starego Rynku. Jednym z najciekawszych są strony zapisane w języku hebrajskim, na których znajduje się prawdopodobnie przepis na przygotowanie koszernego posiłku.

Na zdjęciu znalezisko w postaci zapisanych językiem hebrajskim arkuszy

Łódzkie inwestycje obfitują w ostatnim czasie w ciekawe znaleziska. Po sensacyjnym odkryciu w remontowanej kamienicy przy ul. Północnej 23, gdzie wydobyto kilkaset przedwojennych przedmiotów codziennego użytku, w tym chanukije, lichtarze, papierośnice i sztućce, oraz odsłonięciu murów dawnych budynków gospodarczych w pasażu Schillera, z niemałą niespodzianką wrócili archeolodzy ze Starego Rynku. Dowiedzieliśmy się właśnie o kolejnych, ciekawych znaleziskach!

"– Prace badawcze na Starym Rynku były podzielone na dwa etapy. Pierwszym były badania sondażowe, a drugim etapem – prace wykopaliskowe. Naukowcy znaleźli m.in. pozostałości księgozbioru i piec do wypieku ceramiki – mówi Andrzej Mikołajewski".

Karty z zapiskami w języku hebrajskim

Na wykopanych z ziemi pod Starym Rynkiem kartach znajdują się teksty w języku hebrajskim.

"– Jesteśmy na etapie sporządzania dokumentacji dotyczącej znalezisk i przed dokładnym zbadaniem treści tekstu, który znajduje się na pozostałościach po znalezionych księgach. Wydobyte przedmioty są w różnym stanie i nie wszystko uda się zakonserwować – mówi dr Artur Ginter z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, który kieruje badaniami".

Zespół badaczy od zadań specjalnych

Naukowców z UŁ wspierał w poszukiwaniach Klub Poszukiwawczo-Eksploracyjny „Eksplorer”. Jego członkowie wydobyli m.in. strony książki w języku hebrajskim z opisem, najprawdopodobniej, uboju rytualnego oraz kolejnej, oprawionej w cynkową blachę.

Zespół badaczy z Instytutu Archeologii szukał na rynku Starego Miasta śladów pierwszych miejskich zabudowań naszego miasta, a także jego przekształceń na przestrzeni wieków. Na wcześniejszym etapie wykopalisk udało się znaleźć m.in. pozostałości po murach południowej pierzei rynku, na miejscu której znajduje się współcześnie park Staromiejski, oraz wiele przedmiotów związanych z handlową historią miejsca, m.in. plomby towarowe i monety.

Stary Rynek na nowo

Przebudowa rynku Starego Miasta obejmuje wymianę całej jego nawierzchni i jej wyrównanie. Płyta będzie lekko opadać w stronę parku Staromiejskiego, który również jest teraz modernizowany. 

Na rynku przybędzie zieleni, zarówno wysokiej, jak i niskiej. Postawione zostaną tu także wiaty i pawilony handlowe, aby umożliwić organizowanie targów i jarmarków.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt