Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Na Północnej i Ogrodowej praca wre. Zobacz, jak powstają Bulwary Północne [ZDJĘCIA]

Od ul. Karskiego do ul. Franciszkańskiej trwa wielki festiwal budownictwa, a powstający ciąg nowych ulic już został określony mianem „Bulwary Północne”.

Na zdjęciu roboty budowlane na terenie Bulwarów Północnych

W tej chwili Bulwary Północne i ich okolice to ogromny plac budowy. W ramach programu rewitalizacji miasto modernizuje torowisko, jezdnię i chodniki w ciągu ulic Ogrodowej i Północnej. Przybędzie tam drzew i pojawią się drogi rowerowe.  Zmienia się również pobliski Stary Rynek i park Staromiejski. To ważne inwestycje, które nie tylko odnowią tę część miasta, ale sprawią, że zyska na atrakcyjności u łodzian, ale i inwestorów.

Jak przebiegają prace na Bulwarach Północnych?

Wszystkie prace zrealizował już wykonawca przebudowy ul. Ogrodowej i ul. Północnej, jeśli chodzi o wzmocnienie kanału rzeki Łódki. Teraz rozpocznie się wzmacnianie płyty odciążającej na kanale poprzez budowę specjalnej palisady.

Końca dobiega też budowa odwodnienia jezdni i torowiska wraz z budową przyłączeń pod nawadnianie zieleni na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Wschodniej. Na północnej nitce nowej drogi w 90 procentach zaawansowane jest układanie kabli oświetleniowych, przygotowanie głowic pod nowe słupy trakcyjne, a także ustawianie krawężników, oporników i obrzeży granitowych na jezdni, drodze rowerowej i w torowisku. 

Półmetek przekroczyło wykonywanie fundamentów pod kolumnady, układanie rur instalacji nawadniania na fragmencie od ul. Zachodniej do ul. Wschodniej oraz usuwanie kolizji energetycznych przy skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską. Trwa układanie rur osłonowych pod zasilanie zwrotnic przy rozjazdach tramwajowych, a na wlocie ul. Nowomiejskiej rozpoczęło się układanie nowej jezdni z kostki granitowej.

Jak zmieni się Północna i Ogrodowa?

Na sąsiadującym z parkiem Staromiejskim 650-metrowym odcinku drogi komfortowo mają się czuć wszyscy uczestnicy ruchu. Kierowcy zyskają gładką nawierzchnię na dwóch pasach w obu kierunkach. Dla rowerzystów wybudowana zostanie droga rowerowa, biegnąca po północnej stronie ul. Ogrodowej i ul. Północnej, wraz z przejazdami w obrębie skrzyżowań. Chodniki będą dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym dla niewidomych.

Bulwary Północne będą zielone!

Prace na remontowanym odcinku obejmują wymianę sieci podziemnych i oświetlenia. Zostanie zamontowana nowa instalacja do podlewania zieleni, która ma być posadzona na Bulwarach. Wzdłuż pierzei pojawią się klony, kasztanowce i dęby, nie zabraknie także róż i hortensji. Nowa mała architektura - lampy, ławki i kosze na śmieci - będzie utrzymana w stylu secesji.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt