Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

wtorek, 5 grudnia 2023

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Targ Jaracza szuka handlujących!

31 marca 2023 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy al. Tadeusza Kościuszki 47 w Łodzi odbędzie się przetarg ustny na wysokość stawki dziennej za 1 m2 powierzchni stanowiska handlowego na targowisku „Targ Jaracza” u zbiegu ulic Kilińskiego/Jaracza.

W ramach rewitalizacji okolicy na rogu ul. Jaracza i Kilińskiego rozwinięta została funkcja targu. Wiatę, będącą zadaszeniem ryneczku, który został wyposażony w punkt sanitarny, wykonano w konstrukcji stalowej o formie nawiązującej do stylu secesyjnego. To jedno z najładniejszych miejsc do prowadzenia stoiska handlowego w centrum Łodzi. 

Na targowisku zlokalizowanych jest 12 stanowisk handlowych, ponumerowanych od nr 1 do nr 12, o powierzchni użytkowej 7 m2 każde.

Przedmiotem licytacji będzie uprawnienie do korzystania ze stanowiska handlowego w okresie jednego miesiąca.

Cena wywoławcza opłaty dziennej wynosi 1 zł za 1 m2 powierzchni stanowiska a kwota postąpienia w licytacji wynosi pięćdziesiąt groszy (0,50 zł). Opłata dzienna będzie stanowiła iloczyn wylicytowanej stawki razy 7.

Warunkiem udziału w licytacji jest dokonanie rejestracji w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy al. Tadeusza Kościuszki 47 (parter), najpóźniej do dnia 30 marca 2023 r., do godziny 15:00.

Stawkę wylicytowaną oraz opłatę rezerwacyjną należy wnieść na konto Administratora targowiska w terminie 3 dniu od daty rozstrzygnięcia licytacji.  Uprawnienie do korzystania z wylicytowanego stanowiska trwa do czasu jego wypowiedzenia przez Administratora targowiska lub zwycięzcę licytacji, za 10-dniowym wyprzedzeniem.

Wpłaty za kolejne miesiące należy wnosić do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego każdy kolejny miesiąc. Niewniesienie opłaty w danym miesiącu jest jednoznaczne z utratą prawa do rezerwacji stanowiska.

Wysokości opłat stawki dziennej oraz opłaty rezerwacyjnej podane są w kwocie netto, do których dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT.Warto przypomnieć, że po zakończeniu prac rozbiórkowych kamienicy przy ul. Kilińskiego 49, co planowane jest na początku maja, na ulicę powrócić ma ruch tramwajowy.

Kontakt