Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

środa, 19 czerwca 2024

wtorek, 18 czerwca 2024

Park Staromiejski w przebudowie. Sprawdzamy, jak postępują prace [ZDJĘCIA]

Nowe alejki, atrakcje dla najmłodszych i elementy małej architektury. Trwa modernizacja parku Staromiejskiego. Sprawdzamy, co się dzieje na placu budowy.

Na zdjęciu trwające prace remontowe na terenie parku Staromiejskiego

– To jedna z ważniejszych inwestycji, która przywróci świetność jednemu z ciekawszych łódzkich parków. Obecnie wykonawca prowadzi prace przede wszystkim w części zachodniej parku, gdzie trwają roboty związane z wykonaniem ścieżek parkowych, placu graczy oraz konstrukcji fundamentowych fontann wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. W dalszej kolejności wykonawca rozpocznie prace przy zagospodarowaniu terenu oraz montażu elementów małej architektury. Nie zapomnimy również o odnowie rzeźb, które znajdują się na terenie parku, zostaną one wyczyszczone i zaimpregnowane – zapewnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Ponadto w środkowej części parku została wykonana podbudowa i obrzeże toru rolkowego. Trwają prace budowlane związane ze ścieżkami parkowymi. W części wschodniej parku prowadzone są prace ziemne związane z wykonaniem ścieżek parkowych oraz infrastrukturą techniczną wodno-kanalizacyjną.

Nowe alejki i pięć fontann

W parku powstaną nowe alejki spacerowe oraz pięć fontann. Pierwsza z nich będzie centralną częścią największego projektowanego placu, natomiast cztery pozostałe symbolicznie podkreślą ślad przebiegu koryta rzeki Łódki. Zagospodarowanie terenu odnosi się do historycznego projektu uwzględniającego bramę pasażu Eliasza Karo oraz lokalizację placu i głównej fontanny w miejscu po dawnym kominie fabryki braci Gehlingów. Przy krańcówce tramwajowej zostanie urządzony zielony amfiteatr.

Na rewitalizowanym terenie powstaną specjalnie wydzielone miejsca służące uprawianiu przeróżnych aktywności fizycznych. Możemy liczyć m.in. na skatepark, plac zabaw, siłownię plenerową, cztery altany i liczne ławki. Niezbędnym uzupełnieniem będą trzy nowe toalety, kosze na śmieci, zmodernizowane oświetlenie, stojaki rowerowe oraz tablice informacyjne.

Całą roślinność będzie poddana zabiegom pielęgnacyjnym . Przybędzie również 51 dodatkowych drzew oraz 3000 krzewów ozdobnych.

Większy i bezpieczniejszy plac zabaw

Na południe od pomnika Dekalogu, wzdłuż ul. Wolborskiej w miejscu istniejącego placu zabaw, powstanie nowy o większej powierzchni dostosowany do zapotrzebowania użytkowników parku oraz lokalnej społeczności. Plac wyposażony zostanie w urządzenia zabawowe spełniające normy bezpieczeństwa, dedykowane dla dzieci w zróżnicowanych przedziałach wiekowych. Strefy wiekowe użytkowników wydzielone zostaną za pomocą kolorystki bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Nieregularna forma placu podyktowana jest koniecznością uzyskania maksymalnego naturalnego naświetlenia, a co za tym idzie wykorzystania przestrzeni niezadrzewionych. Od strony północnej plac zabaw ogranicza skarpa wzdłuż ul. Wolborskiej, która wykorzystana została jako dodatkowa atrakcja dla najmłodszych – na zboczu skarpy planuje się montaż ślizgawki i ścianki wspinaczkowej. Plac zostanie ograniczony ogrodzeniem wys. ok. 1,10 m, wyposażonym w 2 furtki wejściowe. W obrębie palcu zlokalizowane będzie także oświetlenie: latarnie oraz oprawy gruntowe podświetlające, a także obiekty małej architektury.

Finał inwestycji zaplanowany został na IV kw. 2023, wykonawcą jest firma Park-M Poland Sp. z o.o., a kontrakt opiewa na kwotę 33 870 000 zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt