Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 29 września 2023

Nowe życie Śródmieścia. Przyjdź na konferencję

SzZ - BRiM

Dziesiątki wyremontowanych od fundamentów po dach... więcej

Droga rowerowa na Księżym Młynie. Rozpoczęli już układanie asfaltu [ZDJĘCIA]

ML

W śladzie dawnej kolei scheiblerowskiej powstaje... więcej

Legionów w przebudowie. Jak postępują prace? Tymczasowe przejścia dla pieszych [ZDJĘCIA]

Na ul. Legionów prace budowlane skoncentrowane są w tym momencie na przebudowie infrastruktury podziemnej. Od kilku tygodni trwają intensywne roboty w zakresie budowy odwodnienia ulicznego, przebudowy sieci gazowej oraz wodociągowej.

Kolaż łączący zdjęcie remontowanej ul. Legionów i planu części miasta, dla której główną osią jest ul. Legionów
Mapa przejść dla pieszych w pełnych rozmiarach znajduje się na końcu galerii powyżej.

Trwa również przebudowa kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wykonywane są fundamenty pod słupy trakcyjne. Na ul. Żeligowskiego, w kierunku ul. 1 Maja i istniejącej podstacji trakcyjnej, budowane jest zasilanie przyszłej sieci trakcyjnej. 

Co w najbliższych tygodniach?

– W najbliższych tygodniach wykonawca planuje przystąpić do rozpoczęcia prac związanych z budową konstrukcji jezdni i torowiska, tj. korytowanie, wykonywanie podbudowy z kruszywa wzmocnionej georusztem, a także podbudowy betonowej. Roboty drogowe w pierwszej kolejności wykonywane będą na odcinku ul. Legionów między placem Wolności, a ul. Zachodnią oraz na odcinku pomiędzy ul. Żeligowskiego, a ul. św. Jerzego, gdzie prace branżowe na sieciach podziemnych ukończone zostaną najszybciej – zapowiada Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W tej części miasta, poza przebudową ul. Legionów i ul. Cmentarnej, prowadzonych jest wiele inwestycji równoległych: wzmocnienie kanału ogólnospławnego na ul. Cmentarnej, ale także przebudowa sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, budowa tunelu czy rozbudowa monitoringu miejskiego czy przebudowy przyległych kamienic.  

Tymczasowe przejścia dla pieszych

Tymczasowe przejścia dla pieszych wyznaczone są przez ul. Legionów w następujących miejscach:

  • przy skrzyżowaniu z ul. Żeligowskiego,
  • przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego
  • przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską,
  • przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią.

Przejście dla pieszych przez ul. Cmentarną zlokalizowane jest przy ul. Ogrodowej.

Z uwagi na zmieniające się fronty robót, lokalizacja przejść dla pieszych może ulegać zmianie. Często jest to nieuniknione z uwagi np. planowanych wyłączeń PGE w celu przebudowy kolizji. Ciągi piesze wygrodzone zostały przy pomocy ogrodzeń ażurowych z siatek, aby odseparować je od ciągów jezdnych oraz obszarów prowadzonych robót.

Jak się zmieni ulica Legionów?

Torowisko tramwajowe zostanie wymienione na cichsze. Jezdnia otrzyma nową nawierzchnię. Poszerzone zostaną chodniki. Ulicę o uspokojonym ruchu wzbogacą drzewa, krzewy i inne rośliny utrzymywane przez automatyczny system nawadniania. Poza tym pojawią się nowe meble miejskie, kosze, ławki i oświetlenie. Węższa będzie także jezdnia ul. Cmentarnej. W obszarze skrzyżowania obu ulic zaprojektowano przeznaczony dla pieszych zielony plac, którego głównym atutem będzie nowa fontanna.

Wartą 116,6 mln zł inwestycję prowadzi konsorcjum firm Balzola Polska i Lantania. Większą część wartości projektu pokrywa dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Przebudowa ulic Legionów i Cmentarnej jest jednym z ostatnich rozpoczętych przedsięwzięć wchodzących w skład obszarowej rewitalizacji Łodzi. Ul. Legionów między placem Wolności a ul. Żeligowskiego wraz z ul. Cmentarną na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej mają zostać oddane do użytku w IV kw. 2023.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt