Łódź Rewitalizuje

MOPS Łódź. Szkolenia zawodowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

Szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz grupy wsparcia i pomoc psychologa – to tylko część aktywności zaplanowanych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno–zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Łodzi” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia mieszkańców obszaru rewitalizowanego Łodzi oraz mieszkańców przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, którzy znaleźli się lub mogą znaleźć się w trudnej sytuacji społecznej oraz zawodowej. Z projektu może skorzystać w sumie 50 osób. Zgłoszenia są już przyjmowane.

W projekcie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Łodzi, którzy są bierni zawodowo i zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz korzystają ze świadczeń łódzkiego MOPS. Projekt jest dedykowany także dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także dla osób w kryzysie bezdomności. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Na ten moment pozostało jeszcze 35 miejsc do dyspozycji.

- Tymczasowa, czyli taka wyłącznie na okres prowadzenia prac budowlanych w danej kamienicy albo całkowita przeprowadzka może stać się dla mieszkańców łódzkiego obszaru rewitalizacji znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej pierwszym krokiem do większych zmian w życiu - mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. – W ramach projektu adresowanego specjalnie dla takich osób jest zaplanowane bardzo szerokie spektrum działań, dzięki którym wszystkie dotychczasowe problemy i przeszkody w prowadzeniu satysfakcjonującego życia społeczno-zawodowego powinny zostać pokonane, nawet jeśli są to na przykład różnego rodzaju uzależnienia. W efekcie osoba uczestnicząca w projekcie zyska nowe kompetencje i nowe kwalifikacje zawodowe, co z kolei umożliwi jej znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Wydział Wspierania Ekonomii Społecznej funkcjonujący w ramach MOPS w Łodzi, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: (42) 685 43 44. Podany numer telefonu jest dostępny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9–17.

Niezbędne formalności z kolei każdy zainteresowany może załatwić za pośrednictwem swojego pracownika socjalnego lub też kontaktując się z jednym z trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej łódzkiego MOPS (powinien być to Wydział znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby chcącej skorzystać z projektu):

  • I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, tel. (42) 207 14 50 – dla Bałut oraz części Polesia.
  • II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 50 lub (42) 677 15 52 – dla Śródmieścia oraz Widzewa.
  • III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684 44 81 lub (42) 684 54 47 – dla Górnej oraz części Polesia.

Uczestnicy projektu będą sami decydować - w konsultacji z doradcą zawodowym - w jakich szkoleniach będą chcieli wziąć udział. Pod uwagę będą brane m.in. warunki zdrowotne danej osoby, jak również rzeczywiste zapotrzebowanie na łódzkim rynku pracy. W ramach projektu - każda praca jest możliwa.

Kontakt