Łódź Rewitalizuje

Kilińskiego. Dwie kamienice zyskają nowe życie. Raport z prac [ZDJĘCIA]

Dwie kamienice przy Kilińskiego zyskają drugie życie. Śródmieście wzbogaci się o dwa odnowione budynki. W wakacje oddana do użytkowania będzie kamienica przy ul. Kilińskiego 28, do końca roku oddany zostanie również budynek pod numerem 36.

Na zdjęciu elewacja frontowa kamienicy przy ul. Kilińskiego 28

 – W rewitalizowanej kamienicy przy ul. Kilińskiego 28 trwa malowanie mieszkań, układanie glazury i montaż drzwi zewnętrznych. Na dachu zamontowano nowy właz i wymurowano nowy komin. W następnej kolejności ekipy budowlane rozpoczną montaż posadzek i podwieszanych sufitów. Przewidziane są też roboty przy wykończeniu prześwitu bramowego oraz montaż dekoracji sztukatorskiej na elewacji północnej. Bliskie ukończenia są też prace przy instalacjach – gazowej, elektrycznej i wentylacyjnej. Na podwórku wykonano fundamenty pod pergolę śmietnikową, gotowe jest również podłoże pod tereny zielone, na których w najbliższym czasie rozpoczną się nasadzenia, montaż instalacji nawadniającej, a także budowa altanki ogrodowej – zapewnia Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich

Kilińskiego 28 dla mieszkańców i biznesu

Mieszkania przy ul. Kilińskiego 28 będą po remoncie gotowe do zamieszkania i użytkowania przez przedsiębiorców. W kamienicy powstało 16 mieszkań komunalnych i 3 lokale usługowe przeznaczone pod wynajem. Podczas remontu odnowione zostały instalacja elektryczna, wodna i gazowa. Kamienica została podłączona do sieci centralnego ogrzewania.Nawierzchnia podwórka została wykonana z płyt kamiennych, kostki granitowej, a w prześwicie bramowym jest cementowa wylewka z rysunkiem płyt, barwiona na czerwono. Nie zabraknie zieleni i małej architektury: trawnika, krzewów i ławek, nad którymi będą pergole z pnączami.

Dla dzieci piaskownica, dla jerzyków budki lęgowe

Na ostatniej kondygnacji budynku zamontowane zostaną budki lęgowe dla jerzyków. Do dyspozycji mieszkańców będzie stojak na rowery, trzepak oraz kosz na śmieci. Dzieci będą mogły korzystać z piaskownicy, karuzeli i huśtawki. Tak zorganizowane podwórko będzie przyjaznym miejscem spotkań dla mieszkańców budynku. Ponadto teren zostanie oświetlony i zyska nowe stylizowane ogrodzenie od strony północnej i wschodniej.

Intensywne prace przy Kilińskiego 36 

Pod adresem Kilińskiego 36 trwają intensywne prace budowlane we wszystkich czterech budynkach wchodzących w skład posesji. Kontynuowana jest rozbiórka stropów i montaż nowych, powstają nowe nadproża w budynkach, ponadto  murowane są piwnice i nowe ściany. W najbliższym czasie rozpoczną się roboty tynkarskie. Montowane są również piony wodociągowe i kanalizacyjne oraz instalacja niskoprądowa.

Po zakończonej inwestycji w budynku powstanie: 27 mieszkań komunalnych, w tym 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnością, mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą. W kamienicy oddanych też zostanie 5 nowoczesnych lokali użytkowych i powstanie Centrum Interwencji Kryzysowej.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt