Łódź Rewitalizuje

Remont Legionów. Odkrycie archeologiczne na placu budowy. Na co natrafiono? [ZDJĘCIA]

Ulica Legionów przechodzi gruntowną przebudowę. Od poniedziałku, 22 maja, trwają w niej też badania archeologiczne. Co tam odkryto?

Na zdjęciu trwające prace remontowo-budowlane na skrzyżowaniu ulic Legionów i Gdańskiej

Na ul. Legionów prace budowlane skoncentrowane są w tym momencie na przebudowie infrastruktury podziemnej. Od kilku tygodni trwają intensywne roboty w zakresie budowy odwodnienia ulicznego, przebudowy sieci gazowej oraz wodociągowej. 

Odkrycie na Legionów

Ponadto w poniedziałek, 22 maja, w rejonie skrzyżowania ulic Legionów i Gdańskiej rozpoczęły się badania archeologiczne związane z kanałem rzeki Łódki. Kanał odkryto na terenie jednej z inwestycji w ramach programu rewitalizacji. Był ukryty pod remontowaną kamienicą przy ul. Legionów 37 A. Koryto rzeczki zwanej „Ciekiem od Piotrkowskiej" zachowało się w dobrym stanie, chociaż nie zaglądano do niego ponad 100 lat.

Wartą 116,6 mln zł inwestycję w ulicy Legionów prowadzi konsorcjum firm Balzola Polska i Lantania. Większą część wartości projektu pokrywa dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Przebudowa ulic Legionów i Cmentarnej jest jednym z ostatnich rozpoczętych przedsięwzięć wchodzących w skład obszarowej rewitalizacji Łodzi.

Ul. Legionów między placem Wolności a ul. Żeligowskiego wraz z ul. Cmentarną na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej mają zostać oddane do użytku w IV kw. 2023.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt