Łódź Rewitalizuje

Sadzą drzewa przy Legionów. Będzie ich tu aż 141, a to nie koniec zieleni! [ZDJĘCIA]

Przebudowa ul. Legionów to nie tylko nowe torowisko, jezdnia czy chodniki, ale również zieleń. Drogowcy rozpoczęli właśnie nasadzenia drzew i krzewów, a tych tutaj nie zabraknie.

Na zdjęciu trwające prace przy sadzeniu nowych roślin, które zazielenić mają remontowaną ulicę Legionów oraz jej okolice

Oprócz 141 nowych drzew (m.in. grabów, klonów, lip i świdośliw), przy ul. Legionów i Cmentarnej posadzonych zostanie ponad 6 tysięcy krzewów i bylin. O stan nowej zieleni będzie dbał automatyczny system nawadniania. Jako najważniejszą zieloną inwestycję w okolicy zaplanowano skwer, który powstanie u zbiegu remontowanych ulic. Jego centralnym punktem będzie nowa fontanna. Powstanie tu także zdrój uliczny.

Całość przebudowy ulic Legionów i Cmentarnej to ok. 1,5 km zupełnie nowych dróg o uspokojonym ruchu. Nie zabraknie nowych mebli miejskich (koszy i ławek), oświetlenia i miejsc do parkowania. Na obu przebudowywanych ulicach zmodernizowane zostały wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa i elektroenergetyczna oraz sieci telekomunikacyjne. Łączna wartość inwestycji to 116 mln zł. 


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt