Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

czwartek, 11 lipca 2024

środa, 10 lipca 2024

TOP 5 kamienic w Łodzi po rewitalizacji. Mamy się czym pochwalić! [ZDJĘCIA]

Red

Czym jest Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi?... więcej

Ceramiczna mozaika przy Struga gotowa! Zajmuje ponad 100 mkw.! [ZDJĘCIA]

red

„Cztery Strony” to tytuł nowej mozaiki... więcej

Podsumowanie projektu T-Factor

W ubiegły czwartek w Fabryce Aktywności Miejskiej spotkali się przedstawiciele 3 Partnerstw Lokalnych działających na obszarze rewitalizacji, czyli w centrum Łodzi. Okazją do wymiany doświadczeń było podsumowanie projektu T-Factor poświęconego kwestii tzw. działań tymczasowych.

Działania tymczasowe

W miejskich projektach regeneracji, zwłaszcza przy rewitalizacji dużych lub bardzo zdewastowanych obszarów, ogromną rolę odgrywa czas. Pomiędzy zdiagnozowaniem problemów, decyzją o inwestycji a przeprowadzeniem działań mających na celu ożywienia danego obszaru miasta upływają lata a nawet dekady. Ten czas jednak nie jest "pusty" - na terenach przeznaczonych do lub poddawanych rewitalizacji często znajdują się mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, które podejmują rozliczne działania i inicjatywy w oczekiwaniu na wdrożenie zmian. Te działania mogą służyć wprowadzeniu na określony czas nowych funkcji, wydarzeń, idei.

W całej Europie przybywa przestrzeni tymczasowych. Puste budynki, działki i niewykorzystane przestrzenie coraz częściej używane są jako tymczasowe miejsca do eksperymentów, otwierających szereg innowacyjnych działań kulturalnych, społecznych i przedsiębiorczych. Często inicjatywy te są kluczem do budowania wspólnej wartości publicznej i zmiany struktury społecznej, kulturalnej i gospodarczej obszarów podlegających rewitalizacji. W wielu przypadkach są one dobrze przygotowane, aby stać się trwałymi elementami lokalnego krajobrazu, pozwalając na  prototypowanie przyszłości.

Projekt T- Factor

Misją T-Factor jest wspieranie nowatorskiego podejścia do rewitalizacji obszarów miejskich, poprzez skoncentrowanie się na kluczowej roli, jaką tymczasowe zagospodarowanie może odegrać w tworzeniu włączających, zrównoważonych i rozwijających się obszarów miejskich. Czas w rewitalizacji miast może stać się strategicznym atutem, gdy zostanie wykorzystany jako środek zbiorowego współkreowania miejsc i testowania bardziej stabilnych zastosowań i funkcji. Jest to

sytuacja korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron – rządów, deweloperów, środowiska akademickiego, biznesu, społeczności lokalnych i obywateli.

W ramach projektu zróżnicowane konsorcjum przeanalizowało kilka zaawansowanych i innowacyjnych przykładów wykorzystania działań tymczasowych w ramach rewitalizacji miast opartej o kreatywność i kulturę (T-Factor's Advance Cases). Na ich podstawie zaprojektowano działania tymczasowe, które zostały testowo wdrożone
w sześciu obszarach miejskich, gdzie projekty rewitalizacji są nadal na wczesnych etapach (T-Factor's Pilots). Miasta pilotażowe: Kowno, Bilbao, Lizbona, Londyn, Mediolan i Amsterdam posłużyły jako poligony doświadczalne do projektowania i rozwijania nowych podejść i narzędzi tymczasowego tworzenia miasta napędzanego przez kulturę i kreatywną współpracę. Dzięki przeprowadzeniu działań pilotażowych, które były dokładnie monitorowane efektem projektu jest przygotowanie rekomendacji oraz zestawu narzędzi do wykorzystania dla miast i podmiotów chcących w świadomy sposób zarządzać okresem "w międzyczasie".

Projekt finansowany jest z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej.

Więcej o projekcie: https://www.t-factor.eu/

Partnerstwa Lokalne

Współpraca różnych podmiotów w nieformalnych strukturach zawiązanych na obszarze rewitalizacji w centrum Łodzi to dobra formuła na ożywienie tych rejonów. Partnerstwa skupiają działające lokalne organizacje pozarządowe, szkoły, związki wyznaniowe / parafie, przedsiębiorców, biblioteki, centra aktywności itp. Spotkanie w Biurze Aktywności Miejskiej było okazją do pierwszego wspólnego spotkani partnerstw działających dotychczas obok siebie w różnych kwartałach centrum Łodzi. Każde z partnerstw zaprezentowało krótko swój sposób działania i uczestników sieci. W szczególności podkreślano wagę zawiązania się dobrych relacji, poznania wzajemnie swoich zasobów, możłiwości i silnych stron. To pierwszy krok do współtworzenia działań i zawiązywania bardziej lub mniej formalnych koalicji i prowadzenia wspólnie projektów. Istotna jest też codzienna pomoc i wsparcie w podstawowej działalności.

Podczas spotkania uczestniczki i uczestnicy mogli zapoznać się z przykładami wybranych działań tymczasowych prowadzonych w miastach pilotażowych projektu T- Factor, z metodyką pracy w różnych krajach i uwarunkowaniami działań tymczasowych. Szczególnie żywą dyskusję wzbudziło zagospodarowywanie pustostanów na potrzeby społeczności lokalnej we współpracy z gminą. Wydaje się, że wyzwania w tym zakresie są dość uniwersalne a jednym z podstawowych jest otwartość władz publicznych na takie niestandardowe zarządzeni nieruchomościami oraz projektowanie procesów regeneracyjnych.

Spotkanie zakończono konkluzją o potrzebie dalszego rozwijania forum partnerstw lokalnych i zawiązywania partnerstw na kolejnych obszarach centrum planowanych do rewitalizacji. W najbliższej przyszłości Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa zamierza zainicjować takie partnerstwo na obszarze planowanego kolejnego projektu rewitalizacji obszarowej - tzw. kwartału 9. 

Kontakt