Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 19 lipca 2024

Stary Rynek

wtorek, 16 lipca 2024

poniedziałek, 15 lipca 2024

Wielka rewitalizacja famuł przy Ogrodowej 24. Widać już pierwsze efekty przebudowy [ZDJĘCIA]

Rozpoczęta w 2023 roku wielka rewitalizacja famuł... więcej

Rewolucyjne zmiany na Czerwonej. Taki pomysł po raz pierwszy w Łodzi [WIZUALIZACJE]

Od-nowa: to najnowszy projekt społeczny łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Będzie on realizowany w ramach Łódź Design Festival i polega na eksperymentalnym współprojektowaniu ulic, placów, skwerów oraz innych miejskich przestrzeni z lokalną społecznością.

Kolaż powstały z połączenia 2 zdjęć: ul. Czerwonej obecnie (po lewej) i wizualizacji prac projektowych

Nad projektem pracuje zespół złożony z architektów oraz urbanistów, który zaprasza do udziału wszystkich pragnących zmieniać swoją małą ojczyznę. Wypracowane rozwiązania są następnie wdrażane w życie. Na pierwszy ogień idzie ulica Czerwona, znajdująca się na granicy Śródmieścia i Górnej. 

– Działania realizowane w ramach projektu są oparte na znanych na całym świecie narzędziach urbanistycznych nazywanych prototypowaniem urbanistycznym – mówi Karolina Taczalska, wiceprezeska zarządu łódzkiego SARP, która wraz z architektem Mateuszem Cygankiem jest inicjatorką projektu. –  Jest to proces projektowania, wdrażania i testowania realnych zmian w przestrzeni miejskiej, który odbywa się we współpracy z lokalną społecznością. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb jej użytkowników, co prowadzi do tworzenia bardziej funkcjonalnych i przyjaznych miejsc – dodaje.

Priorytetem zaangażowanie mieszkańców

Najważniejszym elementem prototypowania jest zaproszenie do projektowania użytkowników ulicy, którzy doskonale znają okolicę, rozumieją jej kontekst i mają pomysły na to, jak ciekawie można zmieniać swoje sąsiedztwo. Projekt powstaje w oparciu o analizy,  warsztaty i ankiety. Następnie jest szeroko konsultowany ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Gdy koncepcja jest gotowa - następuje jej wdrożenie w życie i testowanie zmian w przestrzeni miejskiej. Taka kooperacja sprawi na przykład, że dotychczas nieużywany obszar jezdni zostanie przekształcony w tymczasowy plac publiczny poprzez wydzielenie fragmentu asfaltu farbą, ustawienie słupków oraz ruchomych donic z kwiatami i postawienie kilku krzeseł. W ten sposób w krótkim czasie możliwa jest realizacja ogólnodostępnej przestrzeni, która w założeniu ma zacząć tętnić życiem.

 Unikalną cechą prototypowanych przestrzeni jest ich tymczasowość tłumaczy Mateusz Cyganek, współinicjator projektu. W pierwszej fazie realizacji wykorzystuje się ekonomiczne rozwiązania, które zapewniają zakładaną funkcjonalność. Test odbywa się w codziennym użytkowaniu, co pozwala na szybką weryfikację przyjętych założeń i ewentualną korektę. Dopiero gdy rozwiązania zostaną dobrze przyjęte przez użytkowników dojdzie do ich docelowego zaimplementowania w tkance miejskiej.  

Finansowanie po testowaniu

Realizacja kosztownych robót budowlanych w oparciu o finalny projekt następuje po etapie testowania rozwiązań. Może ono trwać dowolny okres, a przestrzeń w tym czasie jest wielokrotnie modyfikowana - aż do momentu uzyskania jej optymalnej funkcji. Chodzi o takie projektowanie inwestycji publicznych, które maksymalizuje szansę na realizację spełniającą oczekiwania społeczne.

– Intencją naszego oddziału SARP jest nie tylko pozytywne zmienianie przestrzeni, ale także wpływanie na zwiększenie zaangażowania społecznego, budowanie więzi między mieszkańcami a otoczeniem miejskim. Chcemy, by to oni decydowali o tym, w jaki sposób dostosować swoje sąsiedztwo do lokalnych potrzeb podkreślają inicjatorzy Od-nowy:. Praktyczne eksperymentowanie z rozwiązaniami bez ponoszenia natychmiastowych, dużych nakładów finansowych umożliwia oszczędność czasu i pieniędzy, wspiera innowacyjność oraz lokalną kreatywność - zauważają. 

Czerwona na pierwszy ogień

Pierwszą przestrzenią publiczną opracowywaną w ramach projektu Od-nowa: jest ulica Czerwona zlokalizowana na granicy Śródmieścia i Górnej. Na co dzień to ważny ciąg komunikacyjny. Ale czy to musi być jedyna funkcja ulicy? Odpowiedź między innymi na to pytanie będą próbowali znaleźć uczestnicy spotkań konsultacyjnych i warsztatów. Przeanalizują oni lokalizację tamtejszych parkingów, przejść dla pieszych oraz szerokość chodników. Zastanowią się nad potrzebą stworzenia ścieżki rowerowej, ławek, czy zwiększeniem obszarów zielonych. Do działania aktywnie włączyli się uczniowie zlokalizowanej przy Czerwonej społecznej szkoły podstawowej. Projektowanie będzie opierać się w dużej mierze na opracowanych przez nich materiałach wyjściowych – filmach, badaniach ruchu, ankietach, sondach ulicznych i wywiadach z mieszkańcami. Makieta całej ulicy w skali 1:150 również powstała w ramach zajęć, ze wsparciem architektów i studentów architektury Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania.

Warsztaty

Pierwsza tura warsztatów projektowych odbędzie się 16 maja o godzinie 17:00 w sali A102 w Art-Inkubatorze przy ul. Tymienieckiego 3, natomiast  druga - na ulicy Czerwonej. Start II tury: 26 maja o godzinie 14:30. 

Wielki finał warsztatów i prototypowanie koncepcji wypracowanych na majowych spotkaniach zaplanowany jest na 16 czerwca w godzinach 12:00-18:00 - również na Czerwonej. Ulica zostanie zamknięta na cały dzień, a rozwiązania projektowe zostaną wypróbowane na żywo.  Dodatkowo przewidziany jest szereg atrakcji dla dzieci i rodziców, w tym między innymi food trucki, spacer architektoniczny, czerwona wata cukrowa, strefa muzyki z DJ-em, zabawy sportowe (ping-pong, szachy), bingo architektoniczne, strefa kredy, darmowe zajęcia z tai-chi i warsztaty z farbowania tkanin metodami naturalnymi. 

Organizatorzy zapraszają do aktywnego udziału we wszystkich fazach projektu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie wydarzenia www.od-nowa.com.

Kontakt