Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 19 lipca 2024

Stary Rynek

wtorek, 16 lipca 2024

poniedziałek, 15 lipca 2024

Wielka rewitalizacja famuł przy Ogrodowej 24. Widać już pierwsze efekty przebudowy [ZDJĘCIA]

Rozpoczęta w 2023 roku wielka rewitalizacja famuł... więcej

Rewolucja na Czerwonej. Możesz mieć w tym swój udział! [WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]

16 maja odbyła się pierwsza tura warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Łódź, inicjatora projektu Od-Nowa. Wydarzenie, które przyciągnęło liczne grono uczestników, miało na celu zastanowienie się nad nowymi funkcjami, jakie może pełnić ulica Czerwona – jeden z kluczowych ciągów komunikacyjnych w centrum Łodzi.

Kolaż powstały z połączenia wizualizacji przykładowej matrycy do prowadzenia warsztatów (po lewej) oraz zdjęcia makiety ul. Czerwonej (po prawej)

Pierwsza część warsztatów miała charakter wykładowy i koncentrowała się na idei prototypowania, bezpieczeństwa ulic szkolnych oraz konieczności zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wcześniej z udziałem dzieci, nauczycieli i rodziców ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO, a także studentów Politechniki Łódzkiej i Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania. W ramach tych prac powstały ankiety, sondy uliczne, filmy obrazujące ruch na ulicy w godzinach szczytu oraz makieta ulicy, która stała się bazą do dalszych działań projektowych.

Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na cztery grupy, z których każda reprezentowała innych użytkowników drogi: pieszych, kierowców, rowerzystów oraz uczniów z rodzicami. Każda grupa analizowała mapy ulicy w skali 1:150, diagnozowała problemy i proponowała rozwiązania. Dyskutowano nad lokalizacją miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, potrzebą ścieżki rowerowej, ławek, zieleni, szerokością chodników i innymi aspektami. Następnie zespoły prezentowały wyniki swoich prac, które były przenoszone na makietę ulicy w celu pogodzenia interesów wszystkich grup.

Efektem końcowym serii warsztatów ma być projekt organizacji ruchu, który zwiększy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły przy ulicy Czerwonej oraz rozwiąże inne zdiagnozowane problemy. Proponowane rozwiązania będą niskokosztowe, jak wymalowanie nowej organizacji ruchu, ustawienie donic z kwiatami czy ławek.

Kolejne etapy

Druga tura warsztatów odbędzie się 26 maja, w ostatni dzień Łódź Design Festival, na ulicy Czerwonej w godzinach 14:30 – 17:30. Odbędzie się wtedy spacer badawczy i weryfikacja przyjętych rozwiązań projektowych w rzeczywistości. Bezpośrednia obserwacja przestrzeni, ruchu drogowego oraz interakcja z użytkownikami pozwolą lepiej zrozumieć lokalne uwarunkowania i problemy. Po warsztatach zapraszamy na spacer architektoniczny prowadzony przez fundację Kwela, który umożliwi zwiedzanie zabytkowych obiektów przy ulicy Czerwonej.

Wielki finał warsztatów odbędzie się 16 czerwca. Tego dnia wypracowane rozwiązania będą prototypowane „na żywo” – ustawimy donice i inne elementy, które zwizualizują projekt w przestrzeni ulicy. W godzinach 12:00-18:00 zaplanowany jest piknik na ulicy, w „otwartych ulic”. W programie: food trucki, salon miejski, strefa muzyki z DJ-em, zabawy sportowe (ping-pong, szachy), strefa kredy, bingo architektoniczne z nagrodami oraz warsztaty z farbowania tkanin metodami naturalnymi, oczywiście w kolorze czerwieni tureckiej, której to barwnikowi ulica zawdzięcza swoją nazwę. Nie zabraknie też czerwonej waty cukrowej.

Kontakt