Łódź Rewitalizuje

Działania

Pasaż Majewskiego

Inwestycja zakończona w listopadzie 2021 r.

 

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw, Fontanna, Oświetlenie, iluminacja,

W Pasażu posadzono drzewa, krzewy, pnącza, byliny oraz trawy ozdobne. Powstały trejaże dla zielonych ścian z roślinnością pnącą. Został także wykonany ogrodzony plac zabaw. W pasażu pojawiły się ławki, altany, stojaki rowerowe, gabloty typu „city-light” oraz fontanna tryskaczowa. Nawierzchnia została wykonana z płyt kamiennych oraz betonowych. Ruch został ograniczony za pomocą słupków wysuwanych spod ziemi. Zakres robót w ramach tej inwestycji obejmował również remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie sieci grzewczej dla pobliskich kamienic. Przebudowana została także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 29 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.53.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesnień 2017

I przetarg:

Otwarcie ofert nastąpiło 6 września 2017r. Wpłynęła 1 oferta (na pakiet 1 ulicy i 1 pasażu):

  • 11 235 052,00 zł - ZRD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 7 649 230,66 PLN (na pakiet 1 ulicy i 1 pasażu)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: maj 2019

II przetarg został ogłoszony 23 maja 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.59.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2019

Otwarcie ofert w II przetargu nastąpiło 2 sierpnia 2019 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 1 ulicy i 1 pasażu):

  • 39.495.300,00 zł (plus 479.700,00 zł prawo opcji)  - IDS-BUD S.A.
  • 18.283.847,52 zł (plus 107.748,00 prawo opcji) - konsorcjum firm: „JAGEZ” Firma Transportowo-Usługowa Zdzisław Jagiełło ; Biuro Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski
  • 18 192 031,97 zł (plus 533 124,18  prawo opcji) - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 801 483,10 zł (na pakiet 1 ulicy i 1 pasażu)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: sierpień 2019

Wybór wykonawcy nastąpił 26 sierpnia 2019 r.:

  •  konsorcjum firm: „JAGEZ” Firma Transportowo-Usługowa Zdzisław Jagiełło ; Biuro Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski - 18.283.847,52 zł (plus 107.748,00 prawo opcji) - przebudowa ul. Włókienniczej i budowa pasażu

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2019

Umowę z wykonawca podpisano 16 września 2019 roku.

Projektowanie: od października 2019 do września 2020
Rozpoczęcie remontu: październik 2020
Zakończenie remontu: listopad 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt