Łódź Rewitalizuje

Działania

Wschodnia 45

  

Najważniejsze ogłoszenia
Zaprojektuj i wybuduj.  Trwa realizacja robót budowlanych.

Inwestycja zakończona w listopadzie 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Zostanie wyburzony mur stanowiący zachodnie ogrodzenie działki. Powstanie przebicie do ulicy Piotrkowskiej, poprzez działkę przy ul. Piotrkowskiej 22. Na podwórku będą ławki i altany, jako miejsca spotkań mieszkańców oraz stojaki na rowery. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z kostki brukowej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:

  • 48 mieszkań komunalnych
  • 1 mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą
  • 12 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem
  • 4 pracownie twórcze

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 29 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.25.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: początek 2019

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 08 września 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 15 301 239,05 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Budomal" Rafał Leśniak
  • 13 980 900,00 zł - Konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. i Erekta Budownictwo Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 13 679 672,96 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: lipiec 2018

II przetarg został ogłoszony 7 lipca 2018 roku:

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.15.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nie odbyło się 21 sierpnia 2018 r. z uwagi na brak ofert.

Ogłoszenie III przetargu: sierpień 2019

III przetarg został ogłoszony 27 sierpnia 2019 roku:

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.71.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2019

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 8 października 2019 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 18 574 207,80 zł - Lepiko Sp. z o.o.
  • 17 882 141,11 zł - Konsorcjum firm: Firma Projektowo-Budowlana Jan Biernat i INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Katarzyna Kuczera
  • 22 197 750,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.
  • 17 498 971,80 zł - PAGMA Projekt Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 693 549,95 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2020

Umowa z firmą PAGMA Projekt Sp. z o.o. została podpisana 25 lutego 2020 r. na kwotę 17 498 971,80 zł.

Projektowanie: od lutego 2020 do października 2020
Rozpoczęcie remontu: listopad 2020
Zakończenie remontu: listopad 2023
Wprowadzenie mieszkańców: 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Iwona Sosnowska-Kowalska tel. 42 638 48 92 i.sosnowska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Lidia Pakuła tel. 510 927 358 l.pakula@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
mieszkań chronionych Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt