Łódź Rewitalizuje

Działania

Wschodnia 50

  

Najważniejsze ogłoszenia
Wystąpiono do Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) o wyłączenie inwestycji z Projektu nr 1 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

budynek został rozebrany

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Instytucje społeczne, Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń, Meble miejskie,

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Jest on w całości przeznaczony dla działalności publicznej. Rozebrane zostaną drewniane komórki. Gruntownemu remontowi będzie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. W podwórku dostępne będą ławki, ogródek dla klubokawiarni, zdrój do picia i stojaki na rowery. Ponadto będzie miejsce na rzeźbę i na na scenę okolicznościową. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Będzie wykonana z kostki brukowej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Powstaną także budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:

Zaplanowane funkcje społeczne zostaną utworzone w Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego na Pogonowskiego 34

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabella Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt