Łódź Rewitalizuje

Działania

Tuwima 12a

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace budowlane.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

2023

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Siedziba Policji,

Dawny budynek szkoły przystosowany zostanie do potrzeb Policji.

Wnętrze budynku będzie przebudowane. Powstaną w nim funkcjonalne biura oraz inne pomieszczenia niezbędne przy wykonywaniu pracy policyjnej. Elewacja budynku zostanie odnowiona. Do użytku oddana zostanie sala gimnastyczna. W budynku pojawi się również winda umożliwiająca poruszanie się po nim osobom z niepełnosprawnościami.  

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: marzec 2018

I przetarg został ogłoszony przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi 23 marca 2018 roku. 

Numer przetargu: FZ-2380/6/18/SS

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: maj 2018

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 21 maja 2018 r. Wpłynęła 1 oferta (na komplet kamienic przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a):

 • 64 909 036,52 zł - MOSTY ŁÓDŹ S.A.

Zaplanowana przez Policję kwota: 45 903 600,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: czerwiec 2018

II przetarg został ogłoszony przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi 19 czerwca 2018 roku. 

Numer przetargu: FZ-2380/39/18/SS

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: 2018

W II przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie III przetargu: czerwiec 2020

III przetarg został ogłoszony przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi 30 czerwca 2020 roku. 

Numer przetargu: 360025

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: wrzesień 2020

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 16 września 2020 r. Wpłynęło 9 oferta (na komplet kamienic przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a):

 • 44 966 079,95 zł - Konsorcjum firm: TRAKCJA S.A. i MGBUILDING sp. z o.o. sp. k
 • 44 190 000,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.
 • 54 851 850,00 zł - GRAND Andrzej Grygiel
 • 45 866 700,00 zł - SKB S.A.
 • 54 660 000,00 zł - Konsorcjum firm: PBO Śląsk Sp. z o.o. i WODPOL Sp. z o.o.
 • 45 056 745,00 zł - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A.
 • 56 969 229,07 zł - PAGMA-BUD sp. z o.o. sp.k
 • 43 369 137,72 zł - Konsorcjum firm: 1. WEGNER Sp. z o. o. Sp. k. i HEALTHCARE BUILDING
  SOLUTIONS Sp. z o.o.
 • 47 714 982,99 zł - EREKTA Budownictwo
  Specjalistyczne Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Policję kwota: 45 903 600,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

ZOBACZ JAK WYGLĄDA BUDYNEK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyna Gawrońską,, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt