Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Traugutta - układ ulic uzupełniających

  

Najważniejsze ogłoszenia
Prowadzone są prace budowlane.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Drzewa,

Po remoncie powstaną 3 nowe ulice:   

  • Ulica A - będzie stanowić połączenie pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a projektowaną ulicą B. Po obu stronach drogi zbudowane zostaną chodniki ze zjazdami do posesji. Po południowej stronie wydzielone zostaną nowe miejsca parkingowe poprzedzielane zieleńcami,
  • Ulica B - połączy ze sobą ulice Traugutta i Tuwima. Po obu stronach jezdni zbudowane zostaną chodniki o zmiennej szerokości, zjazdy do posesji oraz zieleńce,
  • Ulica C - łączyć będzie projektowaną ulicę B z ulicą Kilińskiego. Po jej południowej stronie zostanie wybudowany chodnik z wytyczonymi na nim miejscami parkingowymi oraz zieleńcami.                                                                                                                   

Skrzyżowania ulicy B z ulicami A i C zostaną wyniesione. W ten sposób zostanie zwiększone bezpieczeństwo pieszych oraz zmniejszone ryzyko kolizji. Na wszystkich ulicach postawione zostaną ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Zainstalowane zostaną ozdobne latarnie. Podświetlone będą także niektóre korony drzew.
 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2018

Przetarg został ogłoszony 17 kwietnia 2018 r..

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.8.2018

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 12 czerwca 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 27 675 000,00 zł - IDS - BUD S.A.
  • 41 256 464, 53 zł - STRABAG Sp. z o.o.                                   

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 754 182,77 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2018

Umowa z firmą IDS - BUD S.A. na kwotę 27 675 000,00 zł (za realizację pakietu dróg uzupełniających: połączenia ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią, ul. Traugutta z ul. Tuwima, łączników do ul. Sienkiewicza oraz Kilińskiego od nowo powstałych ulic) została podpisana 26 października 2018 roku.

Projektowanie: od października 2018 do marca 2020
Rozpoczęcie remontu: wrzesień 2020
Zakończenie remontu: 2022
Otwarcie ulic: 2022

Ulica zostanie otwarta w 2021 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA DROGA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Małgorzata Milewska tel. 42 272 61 22 m.milewska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
       

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt