Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Traugutta (na odcinku Sienkiewicza - Kilińskiego)

Inwestycja zakończona w październiku 2019 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Drzewa, Zieleń,

Fragment ulicy Traugutta pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Kilińskiego, znajdujący się na ważnym ciągu komunikacyjnym między ul. Piotrkowską a dworcem Łódź Fabryczna, został gruntownie wyremontowany. Najważniejszą zmianą jest powrót przebiegu ulicy do jej historycznego śladu, który obecnie w przestrzeni zaznacza szpaler drzew przed wieżowcem Textilimpeksu.

Wzdłuż nowej jezdni powstały chodniki z wydzielonymi miejscami parkingowymi. Istniejący szpaler drzew został uzupełniony nowymi nasadzeniami. Pojawiły się również dodatkowe zieleńce. Na chodnikach zainstalowano: ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Stare oświetlenie zostało zastąpione nowymi, stylizowanymi latarniami. Oświetlono także niektóre z koron drzew oraz zieleńce. Zmodernizowana została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza. Ulica dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2017

Przetarg został ogłoszony 13 kwietnia 2017 r..

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.6.2017

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: lipiec 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 26 lipca 2017 r.. Wpłynęły 2 oferty:

  • 6 765 000,00 zł  - KRAL sp. z o.o 
  • 6 068 820,00 zł  - Konsorcjum firm: Larkbud Sp. z o.o.,  Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „KEMY” Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 036 958,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2017

Umowa z Konsorcjum firm: Larkbud Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane „KEMY” Sp. z o.o. została podpisana 20 listopada 2017 r. na kwotę 6 068 820,00 zł    

Projektowanie: od listopada 2017 do lipca 2018

Projektowanie trwało do listopada 2017 r. do lipca 2018 r..

Rozpoczęcie remontu: czerwiec 2018

W czerwcu 2018 r. rozpoczął się remont ulicy. 

Zakończenie remontu: sierpień 2019

Inwestycję zakończono 30 sierpnia 2019 roku.

Otwarcie ulicy: październik 2019

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt