Łódź Rewitalizuje

Działania

Tuwima 46

Inwestycja zakończona w maju 2020

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Drzewa,

Budynek mieszkalny przy ul. Tuwima 46 zmienił swoją funkcję na budynek biurowo-usługowy. Główną część budynku po remoncie zajęły biura instytucji EC1 Łódź Miasto Kultury. Powstały także: biblioteka publiczna i 3 lokale usługowe w parterze. Budynek został rozbudowany o dwie nowe części: oficynę północna i zachodnią. Poddasze budynku frontowego oraz istniejącej oficyny wschodniej zostały nadbudowane. Wejście główne oraz winda dostępne są z poziomu terenu. Kompleks przyłączony został do instalacji centralnego ogrzewania. Na zewnątrz budynku urządzono ogólnodostępny dziedziniec, na którym zasadzono 6 drzew. W nowo wybudowanej części powstał zewnętrzny taras biblioteki o funkcji rekreacyjnej.

W budynku powstały:

 • biura EC1 Łódź Miasto Kultury,
 • biblioteka,
 • 3 lokale usługowe.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: styczeń 2017

I Przetarg został ogłoszony 11 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.1.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie II przetargu: styczeń 2017

II przetarg został ogłoszony 18 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.2.2017

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca 2017 r. Wpłynęło 8 ofert:

 • 29 661 450,00 zł - IDS BUD S.A.
 • 32 475 468,41zł - WARBUD S.A.
 • 31 875 327,00 zł - BUDIMEX S.A.
 • 33 191 550,00 zł - SKB S.A.
 • 28 841 657,60 zł - MOSTOSTAL Warszawa S.A.
 • 30 735 240,00 zł - MCKB Sp. z o.o.
 • 28 288 505,19 zł - F.B.I TASBUD S.A.
 • 32 304 596,26 zł - BUDOMAL Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 29 187 900,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2018

Umowa z firmą MOSTOSTAL Warszawa S.A. została podpisana 3 stycznia 2018 r. na kwotę 28 841 657,60 zł.

Projektowanie: styczeń 2018 - październik 2018
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2018
Zakończenie remontu: maj 2020
Uruchomienie Biblioteki Publicznej: czerwiec 2020

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyna Gawrońską,, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt