Łódź Rewitalizuje

Działania

Tuwima 52

Inwestycja zakończona w grudniu 2019 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale usługowo-handlowe, Pracownie artystyczne, Meble miejskie, Drzewa, Zieleń,

Budynek mieszkalny przy ul. Tuwima 52 został wyremontowany wraz z podwórzem. W kamienicy nadbudowano jedną pełną kondygnację i taras techniczny. W budynku oprócz mieszkań umieszczono lokale usługowe i biurowe. Powierzchnia poddasza zaoferowana została twórcom w celu prowadzenia pracowni. Zaprojektowano windę i wejście główne z poziomu terenu budynku frontowego. Wprowadzono instalację centralnego ogrzewania. Zniknęły stare drewniane komórki oraz część budynku gospodarczego. Na zewnątrz pojawiła się nowa nawierzchnia, częściowo w oparciu o zachowane „kocie łby”. Zasadzone zostały nowe drzewa i zieleń pnąca. Pojawiły się również ławki. 

W budynku powstało:

  • 6 mieszkań komunalnych,
  • 3 lokale usługowe,
  • 4 lokale biurowe,
  • pracownia twórcza.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: styczeń 2017

I Przetarg został ogłoszony 11 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.1.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie II przetargu: styczeń 2017

II przetarg został ogłoszony 18 stycznia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.2.2017

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca 2017 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 5 904 000,00 zł - konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany AMER-BUD Jabłońcsy, P.P.H.U. WIM TRANS Robert Michalak
  • 6 763 248,58 zł - F.B.I. TASBUD S.A.
  • 5 583 759,45 zł - BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Leśniak
  • 6 494 400,00 zł - Zakład ogólnobudowlany Michał Szymczyk

Zaplanowana przez Miasto kwota: 5 633 400,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofer

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 11 stycznia 2018 r. na kwotę 5 583 759,45 zł.

Projektowanie: od stycznia 2018 do lutego 2019
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2018
Zakończenie remontu: grudzień 2019
Wprowadzenie najemców: początek 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Robert Prus tel. 798 733 857 r.prus@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyna Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt