Łódź Rewitalizuje

Działania

Północna 7

  

Najważniejsze ogłoszenia
Zaprojektuj i wybuduj. Trwa realizacja robót.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

czerwiec 2024 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania komunalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Lokale usługowo-handlowe,

Budynki zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Wewnętrzny układ budynków również ulegnie przebudowie. Wszystkie mieszkania posiadać będą kuchnie lub aneks kuchenny oraz łazienkę. Część z nich zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Duże zmiany zajdą także na podwórzu. Powstaną na nim miejsca do wypoczynku z ławkami i koszami na śmieci. Pojawią się trawniki oraz posadzone zostaną liczne krzewy. Na ścianach budynków zainstalowane będą specjalne stelaże, na których zasadzone zostaną rośliny pnące tworzące efekt zielonych ścian. Na podwórzu staną również stojaki rowerowe oraz zbudowana zostanie estetyczna altana na odpady.  

W budynku powstanie:

  • 38 mieszkań komunalnych, w tym 10 mieszkań dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami
  • 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem

           

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

 W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 10 367 518,04 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 8 280 900,00 zł - konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota:  7 746 632,74 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetragu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.121.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie III przetargu: październik 2019

III przetarg został ogłoszony 28 października 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.20.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2020

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 3 stycznia 2020 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 12 800 000,00 zł - konsorcjum firm: FHU „WarBud” i WarBud Sp.z o.o.
  • 10 489 000,00 zł - konsorcjum firm: Jan Biernat Firma Projektowo-Budowlana,  Katarzyna Kuczera INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych
  • 10 707 210,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski
  • 12 460 000,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 7 740 079,88 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: maj 2020

Umowa na kwotę 10 489 000,00 zł z konsorcjum firm Jan Biernat Firma Projektowo-Budowlana, i Katarzyna Kuczera INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych podpisana została 27 maja 2020 roku.

Projektowanie: od maja 2020 do grudnia 2021
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2022
Zakończenie remontu: maj 2024
Wprowadzenie mieszkańców: 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Agnieszka Gajewska tel. 42 272 64 65 ag.gajewska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Agnieszka Krokowicz tel. 798 731 726 a.krokowicz@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt