Łódź Rewitalizuje

Działania

Stary Rynek

Inwestycja ukończona w kwietniu 2024 r.

 

 

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Fontanna,

Stary Rynek po przebudowie ma stać się przestrzenią w której mieszkańcy będą chcieli spędzać czas, a restauratorzy chętnie będą prowadzić swoją działalność. W centrum placu stanie fontanna z dyszami schowanymi w posadzce, dzięki czemu fontanna będzie atrakcyjna dla dzieci. Strumienie wody będą podświetlane na kolorowo specjalnymi reflektorami. Obelisk symbolizujący nadanie praw miejskich Łodzi zostanie przeniesiony na północ placu w zmienionej formie. Po obu stronach placu zostaną zamontowane na stałe stragany z których będzie można korzystać przy okazji organizacji okazjonalnych targów, np. zdrowej żywności. Na placu będą dosadzone nowe drzewa, tak by wraz z już istniejącymi przyjęły kształt podkowy otwartej na Park Staromiejski. W cieniu drzew będą stały liczne ławki i kosze na śmieci. Nawierzchnia Starego Rynku wraz z ciągami pieszymi wokół niego zostanie wymieniona. Powierzchnia placu będzie wykonana z posadzki granitowej, natomiast chodniki okalające plac będą zrobione z czerwonej kostki kamiennej. W posadzce znajdować się będą także obiekty techniczne ułatwiające np. rozłożenie sceny.

Na Starym Rynku powstanie:

 • fontanna w posadzce z podświetleniem,
 • nowy obelisk pamiątkowy,
 • altany handlowe,
 • nasadzenia zieleni wysokiej,
 • ławki,
 • kosze na śmieci.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu (na dok. projektową): luty 2020

Przetarg (na wykonanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 21 lutego 2020 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.1.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert (na dokumentację projektową): kwiecień 2020

Otwarcie ofert nastąpiło 22 kwietnia 2020 r. Wpłynęło 8 ofert (na część III zamówienia):

 • 343 170,00 zł - "KERRIA" Piórkowski Sp. j.
 • 178 350,00 zł - Polska Inżynieria Sp. z o.o.
 • 291 510,00 zł - PM Projekt Sp. z o.o.
 • 445 875,00 zł - Konsorcjum firm: mamArchitekci Sp. z o.o.  i a2p2 architecture&planning Monika Arczyńska
 • 524 693,40 zł - PALMETT Sp. z o.o., Sp.k
 • 436 035,00 zł - Konsorcjum firm: Urban Media Ewa Urban i Rem Projekt Marcin
  Łukasiewicz
 • 206 640,00 zł - Konsorcjum firm: Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk i Tomasz Stanisław Wąs – Pracownia Architektoniczna
 • 323 367,00 zł - Albraco Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: III część: 179 744,39 zł (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa Starego Rynku w Łodzi”)


Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2020
Projektowanie: lipiec 2020 - czerwiec 2021
Ogłoszenie II przetargu (na wykonanie robót): lipiec 2021

II przetarg został ogłoszony 16 lipca 2021r. 

Numer przetargu: DSR-ZP-II.271.52.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2021

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 31 sierpnia 2021 r. Wpłynęło 5 ofert:

 • 8 476 406,27 zł - Konsorcjum firm: Concrete Łódź Sp. z o.o, SZADEK Dariusz Szadkowski, WIBUD Wiesława Szadkowska, G& P Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak Sp.j.
 • 19 188 078,73 zł - Garden Designers Derkacz i Wspólnicy Sp. j.
 • 9 542 530,92 zł - DB Construct Sp. z o.o.
 • 9 704 302,00 zł - „JAGEZ” Firma Transportowo-Usługowa Zdzisław Jagiełło
 • 14 760 000,00 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 442 928,36 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: listopad 2021

Wybór wykonawcy w II przetargu nastąpił 24 listopada 2021 r.:

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2022

Umowa z wykonawcą - konsorcjum firm: Concrete Łódź Sp. z o.o, SZADEK Dariusz Szadkowski, WIBUD Wiesława Szadkowska, G& P Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak Sp.j.  została podpisana 17 stycznia 2022 roku.

Rozpoczęcie remontu: styczeń 2022
Zakończenie remontu: kwiecień 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA STARY RYNEK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Iwona Lato tel. 42 272 62 47 i.lato@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 506-663-705 i.mielczarek@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt