Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Pomorska (na odcinku Plac Wolności - Wschodnia)

Inwestycja zakończona w marcu 2021 r.

 

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic,

Remont ulicy polegał jedynie na wymianie krawężników i poszerzeniu chodników. W projekcie nie uwzględniono przebudowy jezdni oraz torowiska, ponieważ są w dobrym stanie. Chodniki zostały poszerzone i wykonano je z płyt i kostki granitowej. 

Na ulicy powstały:

  • 4 stojaki rowerowe,
  • 4 ławki uliczne,
  • 4 kosze uliczne,
  • 4 słupy oświetleniowe,
  • wiata przystankowa z koszem na śmieci.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: listopad 2017

I przetarg został ogłoszony 9 listopada 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.50.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2018

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na komplet 6 ulic łącznie):

  • 78 942 228,95 zł - Mosty Łódź S.A.
  • 88 999 725,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 89 206 749,89 zł - Konsorcjum: Progreg Infracity Sp. z o.o., MPK Łódź Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo drogowo-budowlane KEMY Sp. z o.o., KRAL Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 44 721 728,18 zł (na komplet 6 ulic łącznie)

Przejdź do protokołu otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: maj 2018

II przetarg został ogłoszony 15 maja 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.10.2018

Przejdź do strony przetargu 

 

 

Otwarcie ofert: sierpień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 2 932 324,92 zł - Mosty Łódź S.A.
  • 2 816 700,00 zł - IDS-BUD S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 540 631,29 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2019

Umowa z wykonawcą została podpisana 18 stycznia 2019 roku.

Projektowanie: od stycznia 2019 do maja 2020
Rozpoczęcie remontu: marzec 2020
Zakończenie remontu: marzec 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt