Łódź Rewitalizuje

Działania

Wschodnia 35

  

Najważniejsze ogłoszenia

Zaprojektuj i wybuduj. Trwa realizacja robót.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

czerwiec 2024 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Lokale usługowo-handlowe, Pracownie artystyczne,

Wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Podwórze zostanie pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na wyznaczonym terenie zielonym zostanie zasiany trawnik. Powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną zasadzone liczne krzewy. Istniejące drzewa pozostaną w niezmienionej formie, planowane jest nasadzenie jednego dodatkowego.

W budynku powstanie:

 • 28 mieszkań komunalnych, w tym 1 dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
 • 4 lokale usługowe do wynajęcia
 • 2 pracownie artystyczne
 • 1 mieszkanie chronione

Na podwórzu powstaną:

 • 4 ławki,
 • kosze na śmieci,
 • altana na odpady,
 • altana w formie miejsca do wypoczynku,
 • altana w formie parkingu dla wózków i rowerów.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęła 1 oferta:

 • 10 006 642,52 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki

Zaplanowana przez Miasto kwota:  7 622 328,59 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.121.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie III przetargu: maj 2018

III przetarg został ogłoszony 23 maja 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.13.2018

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 czerwca 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

 • 11 990 000,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.
 • 13 280 265,00 zł - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "IZOLBUD" Sp. z o.o., Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota:  7 622 328,59 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie IV przetargu: październik 2018

IV przetarg został ogłoszony 16 października 2018 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.129.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2018

W IV przetargu otwarcie ofert nastąpiło 5 grudnia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

 • 19 065 00,00 zł - PUH Dekorum - Bud Kontrakty Sp. z o.o. Sp. k

Zaplanowana przez Miasto kwota: 7 714 455,43 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie V przetargu: luty 2019

V przetarg został ogłoszony 15 lutego 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.19.2019

Przejdź do strony przetargu

 

 

Ogłoszenie VI przetargu: kwiecień 2019

VI przetarg został ogłoszony 8 kwietnia 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.37.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: maj 2019

W VI przetargu otwarcie ofert nastąpiło 17 maja 2019 r. Wpłynęły 3 oferty:

 • 10 949 000,00 zł - Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD
 • 9 758 595,00 zł - Konsorcjum: Firma Projektowo – Budowlana Jan Biernat;   INWESTREM Zakład Usług Projektowo – Inwestycyjnych
 • 14 850 000,00 zł - Konsorcjum: FHU WarBud Wojciech Wardencki; WarBud Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 7 714 455,43 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2019

Umowa została podpisana 16. września 2019

Projektowanie: od września 2019 do lipca 2020
Rozpoczęcie remontu: luty 2021
Zakończenie remontu: grudzień 2023
Wprowadzenie mieszkańców: 2024

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2024 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Agnieszka Gajewska tel. 42 272 64 65 ag.gajewska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Katarzyna Piwońska tel. 798 732 064 k.piwonska@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt