Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Próchnika (na odcinku Zachodnia - Piotrkowska)

Inwestycja zakończona w grudniu 2020 r.

 

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Układ ulic,

Po obu stronach ulicy został wykonany chodnik. Od strony północnej ma on szerokość 3÷3,4 m, natomiast od strony południowej 2,7÷3,2 m. Jest on wykonany z płyt oraz kostki kamiennej. Jezdnia jest jednojezdniowa, jednokierunkowa. Została ona zwężona do szerokości 6 m. Ruch odbywa się w kierunku wschodnim (od ul. Zachodniej w kierunku ul. Piotrkowskiej). Dzięki uzyskanej przestrzeni po stronie północnej powstały miejsca postojowe oraz zlokalizowane zostały tereny zielone. Pas ruchu od strony północnej ma szerokość 3,25 m, a od strony południowej 2,75 m. Przystanek komunikacji miejskiej został wyniesiony i pokryty nawierzchnią antypoślizgową. Na obu krawędziach ulicy zostały przygotowane doły z wypełnieniem kamienisto-ziemnym pod projektowane drzewa. Nasadzone zostały także krzewy, byliny, rośliny płożące, a także trawy ozdobne. Dominują rośliny liściaste. Zakres robót objął remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana została także sieć elektryczna. Wymieniono istniejącą infrastrukturę oświetleniową.

Na ulicy powstało:

  • 6 stojaków rowerowych,
  • 12 opraw oświetlenia ulicznego,
  • przystanek autobusowy z koszem na śmieci,
  • 6 ławek ulicznych,
  • 6 koszów ulicznych,

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

Zdjęcia ulicy przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2017

I przetarg został ogłoszony 9 sierpnia 2017 roku.
Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.30.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 września 2017 r. Nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie II przetargu: listopad 2017

II przetarg został ogłoszony 8 listopada 2017 roku.
Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.51.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 7 ulic i przestrzeni publicznych):

  • 18 799 320,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 24 793 110,00 zł - Kral Sp. z o.o.
  • 20 312 924,38 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 11 469 953,84 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 18 799 320,00 zł (na pakiet 7 ulic i przestrzeni publicznych)

Projektowanie: kwiecień 2018 - kwiecień 2019
Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2019
Zakończenie remontu: grudzień 2020

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt